Nieuwjaarstoespraak locoburgemeester André Flach 2022

"Opnieuw een bijzondere nieuwjaarstoespraak, om 2 redenen. De 1e: weer niet in een volle raadzaal. De 2e: niet het vertrouwd gezicht van onze burgemeester..."

"Beste Ambachter,

Of u nu een inwoner bent, of een ondernemer, een vertegenwoordiger van de vele kerken en verenigingen, een mantelzorger, een hulpverlener, een raadslid of een vrijwilliger, ik verwelkom u graag als 'beste Ambachter'!"


"Opnieuw een bijzondere nieuwjaarstoespraak. En wel om twee redenen. De eerste reden is dat deze toespraak weer niet in een volle raadzaal in het gemeentehuis plaatsvindt, maar via een videoboodschap, net als vorig jaar. En de tweede reden is dat ik als locoburgemeester het woord op deze manier tot u richt en dat u niet het vertrouwde gezicht van onze burgemeester Jan Heijkoop ziet.

Laat ik daar eerst iets over zeggen. U heeft ongetwijfeld vernomen dat hij half december zijn taken heeft neergelegd vanwege een operatie. Ik kan u melden dat de operatie goed verlopen is. Er is een nier weggehaald vanwege de tumor die daarin geconstateerd was. De burgemeester maakt op het op dit moment goed, zo merkte ik vorige week toen mijn vrouw Relinde en ik een bezoekje aan hem en zijn vrouw brachten.

Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat een dergelijke operatie veel kracht kost en een behoorlijke nasleep heeft. De burgemeester zal dus in ieder geval niet eerder dan in februari zijn taken weer opnemen. Hij heeft me gevraagd u hartelijk te groeten en het goede te wensen voor het nieuwe jaar. In hun woonkamer heb ik een dubbele rij van wel 10 meter kaarten zien staan. De vele warme blijken van medeleven uit de Ambachtse gemeenschap hebben hem en zijn vrouw ontroerd en heel goed gedaan. Dank daarvoor!

Om te beginnen wil ik terugkijken op de jaarwisseling. Opnieuw een jaarwisseling in lockdown en met een vuurwerkverbod. In veiligheidstermen was er sprake van een rustige jaarwisseling met nauwelijks incidenten, geen persoonlijk letsel en nauwelijks schade aan persoonlijk of gemeenschappelijk bezit. Ik wil vanaf deze plek alle mensen van de hulpdiensten hartelijk danken voor hun paraatheid en inzet daarvoor. Onze politiemensen, de vrijwilligers van ons brandweerkorps, de ambulancebroeders, de bezetting op eerste hulpposten, de boa’s en ook gemeentelijke medewerkers, velen van hen zitten op oudejaarsavond niet thuis bij hun gezin, maar zijn bezig voor uw en mijn veiligheid. Grote waardering daarvoor!

Beste mensen, 2021 is voor de meesten van ons een ander jaar geworden dan we verwacht hadden. Vorig jaar rond deze tijd was de verwachting toch wel dat corona voor een belangrijk deel teruggedrongen zou worden door vaccinaties en opgebouwde immuniteit. Inmiddels weten we helaas beter en moeten we rekening houden dat corona wel eens meerdere jaren bij ons kan blijven met alle gevolgen van dien. Opnieuw zagen we na een zomer waarin weer veel kon de besmettingen stijgen en de ziekenhuizen vollopen. Opnieuw waardering voor de zorgmedewerkers!

In veel gezinnen was verdriet om het verlies van een dierbare door covid. Winkeliers, ondernemers in de horeca begonnen en eindigden het jaar met een lockdown. Hoe pijnlijk is het om in de drukste periode van het jaar opnieuw je deuren te moeten sluiten. Kerkdiensten vonden grotendeels online plaats met beperkte bezoekersaantallen met alle lastige afwegingen die hier bij horen. Verenigingen probeerden op allerlei manieren de band met hun leden vast te houden. En Koningsdag en Zomerparkdag konden nauwelijks doorgaan. En dan natuurlijk die afstand die we van elkaar moeten houden en wat gewoon niet in ons systeem zit. Kortom: opnieuw een jaar wat gestempeld werd door de pandemie. En laat ik het maar een keer zeggen: dank voor uw geduld en discipline in het naleven van al die maatregelen.

Toch is er ook veel om met dankbaarheid naar te kijken. Voor de meesten van ons was er genoeg werk, veel ondernemers buiten de eerder genoemde sectoren draaiden ondanks alles nog goed. Brood op de plank dus en de meesten van ons die besmet werden met corona, waren na enkele dagen weer op de been en kregen dus weer snel de gezondheid terug. We werden steeds creatiever in het ontmoeten op afstand. In de zomer leek het zelfs weer een beetje ‘normaal’.

Veel van het werk van de gemeente kon gelukkig ook door gaan. Vanuit het preventieplan ‘de Kracht van Ambacht’ opende wethouder Van Die de eerste Huiskamer van de Wijk aan het Banckertplein. Een plek waar bewoners op een laagdrempelige manier advies kunnen krijgen over opvoeding, schuldhulp, gezond ouder worden of zomaar om iets gezelligs te doen. Dit jaar hopen we een tweede Huiskamer te kunnen openen. Er werden mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, het isoleren van woningen, het vergroten van biodiversiteit, de energietransitie. Wethouder Lafleur legde onlangs met een aantal basisschoolleerlingen twee tinyforests aan, zeg maar twee minibossen. Zelf mocht ik me bezighouden met verschillende projecten. Er werd gebouwd aan de Ambachtsezoom en aan het Waterbusplein. In 2022 hopen we met elkaar de opening te kunnen meemaken van deze mooie verblijfsplek aan de rivier.

Er werden veel woningen opgeleverd in De Volgerlanden en we waren druk met plannen voor woningen in het Centrum en op de Noordoevers. 2022 zal opnieuw voor een belangrijk deel in het teken staan van de druk op de woningmarkt. Hoge prijzen en weinig beschikbaarheid. In 2022 zullen de woningen aan de Beatrixhof opgeleverd worden, zullen we waarschijnlijk kunnen starten met bouwen in het Centrumgebied met onder andere 12 huurwoningen en 25 starterswoningen op een plek met veel groen en water. In De Volgerlanden wordt stevig doorgebouwd. En er wordt verder gewerkt aan plannen op de Noordoevers, de Oranjebuurt en op schoollocaties. Kortom: Er staat veel op stapel in 2022 waar we als college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad hard mee bezig zijn samen met onze bekwame mensen in dit huis.

Dan nog even iets wat ik een beetje een lastig onderwerp vind. Ik heb het er met de burgemeester vaak over gehad en het houdt ons echt bezig. Laten we zuinig zijn op elkaar, op de Ambachtse cultuur en manier van omgaan met elkaar. De samenleving van Hendrik-Ido-Ambacht staat bekend om de grote saamhorigheid en onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden. Er zijn grote verschillen op allerlei gebieden, maar we herkennen, erkennen en accepteren die verschillen van elkaar.

De laatste twee jaar is die cultuur wel op de proef gesteld en staat die onder druk. Verschillen worden uitvergroot, lontjes korter en polarisatie neemt toe. Ook onderwerpen als coronamaatregelen en vaccinaties dragen daar aan bij. De verschillende opvattingen lopen door alle lagen van de bevolking heen, dwars door achtergronden en zelfs dwars door vriendschappen, families en gezinnen. En ik wil er dit over zeggen: Hoe je ook over zaken denkt, hou altijd ruimte om naar de ander te luisteren. Je hoeft de ander zelfs niet altijd te begrijpen om toch respect en acceptatie over en weer op te kunnen brengen. Laten we elkaar een beetje heel houden.

Dan kom ik bij het laatste punt wat ik over 2022 wil zeggen, voordat ik wil afsluiten met goede wensen. In maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Politiek in Ambacht draait om inhoudelijke verschillen met respect en zelfs waardering voor personen. De debatten vinden over het algemeen plaats op een respectvolle manier. Houden zo! En beste Ambachter -fijn dat u nog steeds kijkt- maak zeker gebruik van uw kiesrecht. Eens in de vier jaar heeft u de kans om uw vertegenwoordigers te kiezen. Verdiep u in de verschillende programma’s. En breng uw stem uit. Dat kan opnieuw net als in maart vorig jaar veilig en op drie dagen.

Ik spreek de hoop uit dat we bij leven en welzijn in 2022 weer mooie dingen mogen zien en horen van onze maatschappelijke organisaties, van de vele kerken, van onze winkeliers, onze horeca, van Cascade, van onze EHBO-vrijwilligers, van ons Historisch Genootschap, De Blije Borgh, van de voedselbank en van onze sportverenigingen. Ik wens hen en u allemaal een mooi en gezond 2022 toe. Ik wens u Gods zegen in het nieuwe jaar!"

 

locoburgemeester André Flach