7 kandidaten burgemeestersambt

Drie vrouwen en vier mannen hebben zich kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van Hendrik-Ido-Ambacht, maakte de Commissaris van de Koning vandaag bekend.

Bericht van de gemeenteraad

Van de 7 kandidaten hebben 6 een achtergrond in het Openbaar Bestuur. De nieuwe kroonbenoemde burgemeester treedt naar verwachting in november 2023 in functie, tot dan blijft Jan Heijkoop burgemeester.

Procedure

Commissaris van de Koning Jaap Smit maakt in de komende periode de dossiers compleet, door onder meer referenties op te vragen. Daarna voert hij gesprekken met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt de commissaris zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

Minister

De gemeenteraad draagt vervolgens twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad de voorkeur aangeeft voor één van de kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeenteraad, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Burgemeester Jan Heijkoop

De vacature ontstond nadat burgemeester Jan Heijkoop op 5 juli 2022 aankondigde het burgemeesterschap neer te willen leggen in verband met zijn leeftijd. Burgemeester Jan HeijkoopIn Nederland worden kroonbenoemde burgemeesters eervol ontslagen bij het bereiken van 70-jarige leeftijd. In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad adviseerde de Commissaris van de Koning aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in het voorjaar van 2023 de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester te beginnen. Jan Heijkoop blijft waarnemend burgemeester tot de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.