Aardbeving: Ook burgemeester Jan Heijkoop leeft mee

Burgemeester Jan Heijkoop leeft mee met de mensen die direct en indirect getroffen zijn door de aardbeving in met name Syrië en Turkije:

Beste Ambachters,

Jan Heijkoop - waarnemend burgemeester Hendrik-Ido-AmbachtKort nadat we hier in Nederland de Watersnoodramp herdachten, werden met name Turkije en Syrië ernstig getroffen door een natuurramp.

Velen van u zullen beelden hebben gezien van de aardbeving en de gevolgen ervan. Tegenover de grote blijdschap wanneer iemand levend onder het puin wordt gehaald, staat het schril contrast van knagende onzekerheid bij velen die iemand missen. Ter plekke daar en op afstand, bijvoorbeeld hier in Hendrik-Ido-Ambacht.

Ook nu blijkt Ambacht een meelevende gemeente. Ambachters van Turkse en Syrische afkomst waarderen de troostende en bemoedigende woorden die zij krijgen. Ook het college, onze gemeenteraadsleden en burgerraadsleden leven mee.

Een van onze burgerraadsleden, Naeim Safaye, riep via LinkedIn onze regering op om bepaalde sancties tegen Syrië op te heffen of te verlichten, zodat ook daar de benodigde hulp geboden kan worden. Die oproep krijgt bijval, niet alleen van onze wethouders, maar ook van landelijke politici. Ook ik acht het van belang dat hier serieus naar gekeken wordt.

Er is nog een connectie tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de toestand in Turkije. Nederlandse hulpverleners van USAR, het Urban Search and Rescue team, oefenden in oktober tussen Ambachtse slooppanden en doen nu belangrijk werk in Turkije. Ook uit onze regio zijn 10 hulpverleners daar actief. Wilt u hun werk volgen, kijk dan op twitter @USARNL.

Dan ook de vraag: wat kunnen wij doen, behalve op diverse manieren meeleven? Ik heb begrepen dat zowel de regio als de hulpverlening daar het meest gebaat is bij geld. Dat kan dan verstandig worden ingezet en geeft zo de meeste waarde. Wie wil, kan geld overmaken naar Giro 555.

Beste Ambachters, ik sluit af met de wens om kracht en troost aan de getroffenen, hun naasten en de hulpverleners. Aan de Ambachters met een Turkse of Syrische achtergrond wens ik heel veel sterkte bij de onzekerheid waarin zij nu verkeren. Ik hoop dat zij steun vinden in deze zware tijden.

Jan Heijkoop,
waarnemend burgemeester