Actieplan Lokale Economie gepresenteerd

Voor de raadsvergadering van maandag 3 april ontving de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jan Heijkoop, het nieuw Actieplan Lokale Economie.

Dit (3e) Actieplan Lokale Economie is na vijf bijeenkomsten samengesteld door de gemeente, leden van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO), de Detailhandelsraad en bestuursleden van drie trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds Ambacht.

Hendrik-Ido-Ambacht kent een goed ondernemersklimaat en is jaarlijks terug te vinden in de top van de ranglijst van MKB vriendelijkste gemeente. Met de uitvoering van de acties zetten de deelnemers de komende vier jaar in op behoud en verbetering van de lokale economie.

Verbinding

Elkaar kennen, elkaars netwerk delen en elkaar helpen: verbinding loopt als een rode draad door dit nieuw actieplan. Door elkaar te ontmoeten op bijeenkomsten, door informatie en kennis te delen en door gebruik te maken van een sociale kaart voor ondernemers, stimuleren we de kracht van het samenwerken. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de acties in het plan. Dirk Havenaar (Manifesto): "Bij lokaal ondernemen is de hoofdzaak: weet bij wie en waar in Ambacht wat te koop is."

Innovatief ondernemen

Nieuw is het thema innovatief ondernemen. Ondernemers worden gefaciliteerd om innovatief te blijven in productontwikkeling en bedrijfsvoering. Zij worden daarbij geholpen door gegevens van innovatiepartners, innovatiesubsidies en relevante websites te delen. Een app waarin ondernemers relevante informatie uitwisselen werkt al goed op Ambachtsezoom. Met hulp van innovatiesubsidies wordt die app voor heel ondernemend Ambacht ontwikkeld. Theo Kamsteeg (Kamsteeg Aanneming en Onderhoud): "Circulair bouwen is op zichzelf al innovatief. Innovatief ondernemen is vooruitkijken naar de toekomst. We delen graag onze ervaringen op Ambachtsezoom met circulair bouwen en duurzaamheid met andere ondernemers in de voorgestelde innovatietafels uit het nieuwe actieplan."

Burgemeester Jan Heijkoop ontving het Actieplan Lokale Economie voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 3 april 2023. Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie
Burgemeester Jan Heijkoop ontving het Actieplan Lokale Economie voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 3 april 2023. Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

Duurzaamheid

Net als in voorgaande actieplannen is het thema duurzaamheid opgenomen. Dit thema heeft in deze editie de meeste actiepunten. Ook de komende jaren delen de koplopers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen hun ervaringen actief met anderen. Ook worden verbeterkansen op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, groen en energietransitie onderzocht en uitgevoerd. Johan van Wijk (Boer & Van Wijk): "Sinds mei 2022 is ons bedrijf 100% energieneutraal. We zoeken constant naar duurzame oplossingen voor productie en inkoop. Zo wordt ons afval hergebruikt als grondstof voor producten van andere ondernemers. We dragen graag bij aan de acties die in het nieuwe actieplan voor duurzaamheid zijn opgenomen."

Sociaal Ondernemen

Tot slot zijn, net als in de voorgaande plannen, ook weer acties voor sociaal ondernemen in het plan te vinden. Zo wordt de komende jaren met het delen van informatie en het organiseren van bijeenkomsten en bedrijvenroutes bijgedragen aan ondernemen met impact. Tommy van de Giessen (Lumeco): "Bij Lumeco is iedereen welkom, werken met de Participatiewetdoelgroep doen wij vanuit een overtuiging, maar ook gewoon omdat we het leuk vinden. We geloven ook in sociale winst."

Goed voorbeeld van participatie

Wethouder Economie André Flach blikt terug op succesvolle bijeenkomsten voor het opstellen van het actieplan: "Ik ben blij met de betrokkenheid en inzet van de deelnemers aan de vijf bijeenkomsten. Nog meer dan bij de vorige twee edities is het een gezamenlijk plan geworden met een gezamenlijk doel: verbeteren van onze lokale economie en onze Ambachtse samenleving". Gert de Jong (voorzitter VAO) sluit daarbij aan: “Een goede samenwerking met ambitie en heldere afspraken tussen ondernemers en de gemeente is erg belangrijk voor het versterken en behouden van een goed ondernemersklimaat. Dit actieplan lokale economie is daar een mooi voorbeeld van. Aan ons allemaal de uitdaging om dit de komende jaren waar te maken.”

Achtergrond

Het eerste Actieplan Lokale Economie werd in 2014 opgesteld. Het was de basis voor nauwere samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de lokale economie verder te helpen. Nadat nagenoeg alle actiepunten uit dit plan werden gerealiseerd, was het in 2019 tijd voor een tweede actieplan. Aan het huidig, derde, actieplan werkten nog meer ondernemers dan voorheen mee.

U vindt het Actieplan Lokale Economie 2023-2026 op h-i-ambacht.nl/ActieplanLokaleEconomie.