Advies RIVM en GGD ZHZ: eet geen eieren van hobbykippen

Het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid adviseren inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid en Altena om voorlopig geen eieren van hobbykippen te eten en vervolgonderzoek af te wachten.

Dit advies geldt dus ook voor onze gemeente. Het advies komt na een eerste analyse van een eierenonderzoek dat in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden wordt uitgevoerd. Eieren uit supermarkten en winkels zijn wel veilig.

De afgelopen jaren heeft al uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar PFAS in de bodem, moestuinen en het water. De 4 gemeenten gaven opdracht om ook de eieren in de regio te laten onderzoeken. Er zijn op 30 locaties verspreid door de regio (zie kaartje) steekproefsgewijs eieren geraapt. Dit is gedaan in de gemeenten Molenlanden, Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Altena en Hoeksche Waard als referentiegemeenten. Uit een eerste analyse blijkt dat de eieren vooral teveel van de PFAS-soort PFOS bevatten. 

Onduidelijkheid over de afkomst, vervolgonderzoek is nodig

Er zijn zowel eieren geraapt op plekken rondom Chemours als verder bij het bedrijf vandaan. Alle eieren bevatten te hoge PFAS-gehalten. Het is dan ook onduidelijk waar de vervuiling in de eieren van hobbykippen vandaan komt. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt geen duidelijk verband tussen het PFAS-gehalte in de grond en het gehalte in de eieren. Uit voorzorg daarom het advies om voorlopig geen eieren van hobbykippen te eten.
De komende maanden wordt verder onderzocht hoe PFAS in de eieren terechtkomen. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden in het voorjaar van 2024 verwacht. 

Eieren uit de supermarkt kunnen gegeten worden

Eieren van professionele pluimveehouders (zoals bijvoorbeeld verkocht in de supermarkt) kunnen wel veilig worden gegeten. Dit geldt voor alle eiersoorten in de supermarkt. 

Meer informatie

Op de website van de GGD Zuid-Holland Zuid vindt u meer informatie. Op deze pagina worden de veel gestelde vragen beantwoord.  

Vragen over PFAS en gezondheid

Heeft u vragen over PFAS en de gezondheid, dan kunt u contact opnemen met GGD Zuid-Holland Zuid via mmk@ggdzhz.nl of 078 - 770 8500. Heeft u klachten of zorgen over uw eigen gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts.

Regionaal nieuwsbericht