Ambachtse omgevingsvisie vastgesteld

Hoe houden we Ambacht aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren? Dat staat in onze omgevingsvisie, maandag 3 juli door de gemeenteraad vastgesteld.

Met de omgevingsvisie geven we richting aan toekomstige plannen voor onze tastbare omgeving. De ruimte om ons heen is schaars en daarom moeten keuzes gemaakt worden over hoe we die willen gebruiken. Dit kan gaan over gebouwen, wegen, water, bedrijven, bomen, monumenten en over thema’s zoals vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Wethouder Jauharina Oelfke: “De omgevingsvisie is een visie van en voor ons allemaal. Veel inwoners, ondernemers en andere organisaties hebben hierover meegedacht. Ik ben trots op het resultaat dat we samen hebben bereikt!”

Waarom een omgevingsvisie?

Iedere gemeente is verplicht om een omgevingsvisie te hebben. Dit hangt samen met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De omgevingsvisie maakt het mogelijk om integraal te beoordelen of nieuwe (bouw)plannen wel passen in de gemeente.

Omgevingsvisie Hendrik-Ido-Ambacht

Bent u nieuwsgierig naar de Ambachtse omgevingsvisie, kijk dan op omgevingsvisie.h-i- ambacht.nl.