College: HIA kan mensen onderdak bieden op 2e schip

Net als andere gemeenten is Hendrik-Ido-Ambacht gevraagd extra opvang te organiseren voor mensen die zich in Nederland willen vestigen.

De gemeente ziet hiervoor alleen mogelijkheden door middel van een boot aan de Citadelkade, naast de boot voor mensen uit Oekraïne. Het college heeft dit aan de gemeenteraad voorgesteld, die neemt aanstaande donderdag, 15 juni, een besluit over dit voorstel in een extra raadsvergadering.

Vluchtelingencrisis

Wie een asielprocedure wil beginnen om in Nederland te mogen wonen, moet zich eerst melden bij de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een opvanlocatie, maar die is al langere tijd (over)vol. Dit jaar worden 70.000 mensen verwacht, waardoor net als vorig jaar het systeem overbelast raakt. Om mensonterende toestanden te voorkomen, verzoekt de staatssecretaris dringend aan gemeenten om extra opvangcapaciteit aan te bieden.

Beroep op inwoners

Burgemeester Jan Heijkoop: "In eerdere situaties heb ik gezien dat de Ambachtse gemeenschap vluchtelingen warm heeft ontvangen, waarvoor ik zeer veel waardering en respect heb. Mochten er nieuwe vluchtelingen komen, doe ik hierbij nogmaals een beroep op onze inwoners om ook deze mensen op een respectvolle manier in onze gemeente te ontvangen. Ik begrijp het als inwoners en ondernemers hier vragen of zorgen over hebben. Daar hebben wij oog voor en staan ervoor open daar met hen over in gesprek te gaan."

Locatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen periode verschillende locaties onderzocht, maar ziet voor noodopvang alleen mogelijkheden aan de Citadelkade, naast de boot die er sinds april vorig jaar ligt voor Oekraïense vluchtelingen. Die locatie is voor een periode van twee jaar beschikbaar. Daarnaast doet zich nu de mogelijkheid voor om per 1 juli een boot met een capaciteit van maximaal 200 mensen vanuit gemeente Dordrecht over te nemen. In eerste instantie wil de gemeente daar een groep van 150 vluchtelingen onderdak bieden. Die mensen leven al enige tijd in harmonie samen in een crisisnoodopvang in Dordrecht, maar deze locatie gaat per 1 juli sluiten.

Noodopvang Weteringsingel

Mocht de raad instemmen met de komst van de boot, dan biedt dit de mogelijkheid om de 32 bewoners die nu in de crisisnoodopvang aan de Weteringsingel verblijven, op de boot onder te brengen. De locatie aan de Weteringsingel is bedoeld voor kortdurende opvang en niet geschikt voor een langer verblijf. De Weteringsingel zal na het vertrek van de huidige bewoners opgeknapt worden en beschikbaar blijven voor crisisnoodopvang.

Raadsvoorstel

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de locatie aan de Citadelkade en de beschikbare boot aan het COA aan te bieden. Op donderdag 15 juni, in een extra raadsvergadering, zal de raad daar een besluit over nemen.

Informatie

Wanneer de boot aan de Citadelkade meert, zal de gemeente zorgen voor een goede afstemming met de ondernemers in de omgeving van de Citadelkade. Ook inwoners blijven we informeren, via nieuwsberichten en via de webpagina h-i-ambacht.nl/noodopvang.