Drukte op wegen in regio verwacht

Vrijdag 9 juni wordt de Haringvlietbrug gesloten voor wegverkeer. Veel verkeer gaat dan over A15, A16 en A17, wat in de spits veel files in onze regio veroorzaakt.

Rijkwaterstaat begint 9 juni 2023 aan het renoveren van de Haringvlietbrug. Van vrijdag 9 juni 22.00 uur tot vrijdag 4 augustus 23.00 is de brug dicht voor al het wegverkeer.

Dit zorgt voor extra drukte op de wegen in de regio Drechtsteden. Bereid je voor en kijk hoe je anders of slimmer kunt reizen.

Omleidingen

Het wegverkeer wordt geleid via de A59, A17 en A16 (Moerdijkbrug) en via de N59 en N57 (Haringvlietdam). In de Hoeksche Waard via de N217 en de Kiltunnel (tolvrij tijdens afsluiting).

Extra reistijd

Het werk aan de brug is noodzakelijk en hinder niet te voorkomen. De extra reistijd op de omleidingen kan tijdens de spits oplopen tot meer dan een uur. Rijkswaterstaat doet zijn best hinder te beperken en doet tegelijk een beroep op de weggebruiker: Ga voorbereid op reis en onderzoek hoe u  slimmer of anders kunt reizen. Door op een ander moment of op een andere wijze te reizen, helpt u de mensen die dat niet kunnen, zoals mensen in de zorg, hulpverleningsdiensten en logistieke dienstverleners.  Dank voor uw hulp!

Haringvlietbrug

Renovatie noodzakelijk

De Haringvlietbrug werd in 1964 geopend voor wegverkeer. Nu, bijna 60 jaar later, heeft de brugklep het eind van zijn technische levensduur bereikt en kan deze niet meer worden bediend voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat gaat de brugklep, het bewegingswerk en alle technische systemen vervangen. Door de renovatie blijft de brug veilig voor scheepvaart en wegverkeer.

Meer informatie

Wie meer wil weten over de werkzaamheden, kijkt op rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug. Op VanANaarBeter.nl vindt u actuele informatie, altijd handig om daar even te kijken voor u de weg op gaat.