Voor op de kalender!

Op grote en kleine schaal worden weer veel activiteiten en evenementen georganiseerd. Mooi! Organiseert u iets voor buurt, wijk of gemeente, zet het op de kalender!

"Fijn dat dit weer kan!" - dat is al heel wat keren gezegd, merkte de burgmeester op in zijn nieuwjaarstoespraak.

Zomerparkdag 2022 met thema "Welkom terug" bijvoorbeeld, de raadsvergaderingen en natuurlijk de nieuwjaarsreceptie zelf. Ook op kleinere schaal worden mooie activiteiten en evenementen georganiseerd: filmavonden, open dagen en optredens. Goed dat het leven weer zijn gang gaat!

Op de kalender

Sinds kort is op de voorpagina van deze site weer de kalender te vinden. U vindt daar wat er zoal te doen is in Ambacht. Organiseert u zelf iets voor uw buurt, wijk of gemeente, dan kunt u dat op de kalender plaatsen via h-i-ambacht.nl/OpdeKalender. De webredactie plaatst het item dan op de kalender.

Vergunning of melding?

Voor veel soorten evenementen is een vergunning nodig. Die vraagt u aan de gemeente, zodat we zaken kunnen afstemmen en bijvoorbeeld hulpdiensten informeren over eventuele omrijdroutes. Voor een klein evenement moet zo'n aanvraag 8 weken van tevoren bij ons zijn. Soms is alleen een melding voldoende. Organiseert u een groot evenement, dan moet u dat voor 1 oktober aan ons melden. Informatie over vergunningen en meldingen voor evenementen en activiteiten vindt u op h-i-ambacht.nl/evenement.

Buurtbon

Organiseert u als inwoner iets leuks voor uw buurt of wijk, dan kunt u om een Buurtbon vragen. Daarmee steunen we als gemeente zulke initiatieven tot een maximum van €2.000,- en tot het jaarbudget op is. Informatie over de buurtbon vindt u op h-i-ambacht/buurtbon. We kijken uit naar mooie evenementen en activiteiten, groot en klein, en wensen organisatoren en bezoekers veel plezier!

Evenementen: vaak vergunning of melding nodig

Voor het houden van een evenement is in veel gevallen een vergunning nodig. Let er op dat u die tijdig aan de gemeente vraagt. We hebben die tijd nodig om zaken af te stemmen en bijvoorbeeld hulpdiensten te informeren.