Groeiagenda: "Goed leven, goed wonen, goed werken"

Onlangs stemde het college van B&W in met de regionale Groeiagenda, binnenkort bespreekt de raad die. Wat is die agenda eigenlijk en wat gaat u er van merken?

"De agenda is geen doel op zich, geen ambtelijk stuk voor in de kast, maar een goed middel om samen met buurgemeenten het wonen, werken en leven voor inwoners in de regio steeds iets beter te maken", zegt André Flach, wethouder Economie van onze gemeente, regionaal verantwoordelijk voor deze groeiagenda en vicevoorzitter van de Smart Delta Drechtsteden.

Wat bedoelen we met Smart Delta Drechtsteden?

"Onze regio is enorm sterk in het toepassen van kennis en ideeën, met name in de scheepsbouw en andere maritieme industrie. Klein voorbeeld met grote gevolgen: Emissieloos varen, dat wordt hier ontwikkeld en straks wereldwijd toegepast. Zo hebben we hier in de regio heel wat bedrijven die wereldspeler zijn in specifieke segmenten, vooral op maritiem gebied. Ze passen op slimme manier technieken en vindingen toe en zorgen voor werkgelegenheid en welvaart.

En dat is belangrijk voor iedere werknemer, van bouwkundig ingenieurs tot lassers, maar ook voor toeleveranciers zoals lokale ondernemers enzovoort. Als regio willen we een welkome thuishaven blijven voor bedrijven die echt van meerwaarde zijn voor de gemeenschap, daar zetten we ons voor in met de groeiagenda."

Wat is de groeiagenda?

"De groeiagenda beschrijft de 4 belangrijke zaken waarop de 7 Drechtstedengemeenten al jaren samenwerken: Woningbouw, Bereikbaarheid, Economie en de Energietransitie. Dat zijn zaken die gemeentegrens-overstijgend zijn, waar iedere gemeente voor zich te klein is om op te pakken en waar we met z'n allen baat bij hebben als we die gezamenlijk goed regelen."

André Flach - foto: Onno Kemperman/Visualis
André Flach, wethouder Economie: "Samen werken aan een regio waar het goed leven, goed wonen en goed werken is." foto: Onno Kemperman/Visualis

Wat draagt Ambacht bij?

"Ambacht profiteert niet alleen van de regio, we dragen daar ook aan bij. Bijvoorbeeld met ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. Daardoor kunnen we als regio werk maken van landelijke naamsbekendheid en het leggen van de juiste contacten. Het is mooi om te zien dat we daar in de afgelopen jaren meer durf en lef in hebben ontwikkeld, we hebben terecht meer zelfvertrouwen gekregen.

We staan als regio goed op de kaart bij hogere overheden als provincie en Rijksoverheid en dat houden we zo. Onderschat niet hoe belangrijk het is dat daar aan onze regio wordt gedacht als er geld te verdelen is."

Wat merkt de Ambachter hiervan?

"Niet alles is direct tastbaar, maar gaat het goed met de regio, dan gaat het goed met Ambacht: De regio is ons leefgebied. Met de vorige groeiagenda kregen we het voor elkaar dat de A15 verbreed werd, kreeg de regio een warmtenet, HBO-onderwijs en ontving Ambacht geld voor de ontwikkeling van de Noordkade en de sanering van de Noordoevers.

Met de nieuwe groeiagenda werken we aan voldoende woonruimte voor onze inwoners, goede bereikbaarheid in en van de regio en behoud van financieel gezonde bedrijven. Concreet betekent dat woningbouw op de Ambachtse Noordoevers, inzet op nog betere bereikbaarheid over weg en water en meer opleidingsmogelijkheden."

Meer over de Groeiagenda vindt u in Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden 2023.