"Hang zak met pbd-afval tijdig aan de haak"

Velen houden zich aan de tijden waarop pbd-afval aan de haak gehangen mag worden, maar het kan beter, ziet wethouder Lafleur. "Op naar een schoner Ambacht!"

Ergernis bij buren over het verstoord straatbeeld, grotere kans op vogels die de plastic-, blik- en drinkpak-zakken (pbd-zakken) kapot prikken, wat tot zwerfafval kan leiden… Dat soort zaken zijn eenvoudig te voorkomen: hang de zak met pbd-afval -zak op de juiste tijden aan de paal, dus alléén tussen donderdagavond en vrijdagochtend 7.30 uur.

Samen oplossen

“We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving”, zegt wethouder Ralph Lafleur. “Velen hangen de pbd-zakken binnen de juiste tijden aan de haak, maar pbd-zakken die te vroeg hangen, zijn veel mensen een doorn in het oog. Daarom dring ik er met klem op aan dat iedereen zich aan de juiste tijden houdt. Spreek je buren er gerust op aan als ze zich niet aan tijden houden. Ben je zelf niet thuis tijdens de aanbiedtijden? Vraag een buur dan deze op te hangen. We kunnen de ergernissen heel simpel samen oplossen.”

20230608 PBD-afval
Wethouder Ralph Lafleur: "Hang PBD-afval tijdig aan de haak."

Schoner Ambacht

Om iedereen een handje te helpen worden stevige stickers met de juiste tijden op pbd- en lantaarnpalen geplakt. Deze stickers verschijnen in eerste instantie op de plekken waar de meeste winst is te behalen en/of waar de meeste hinder wordt ervaren. Tot slot doet de wethouder een dringend beroep op alle Ambachters: “Er gaat al veel goed met afval en de meeste pbd-zakken hangen er gelukkig op de juiste tijd. Ik nodig iedereen uit zich aan de vaste tijden te houden. Weg met de ergernissen en met pbd-afval op straat. En op naar een schoner Ambacht! Alvast dank u wel, mede namens uw buren!”