Kennismaken met Ambacht

Wandelen door de nieuwe woonplaats en die zo beter leren kennen. Dat deden volwassen statushouders afgelopen dinsdag, WereldVluchtelingendag, in Ambacht.

Wethouder Jauharina Oelfke ontving hen in het gemeentehuis en vertelde hen hoe een gemeentebestuur werkt.

Meedoen in Ambacht

Ook sprak de wwethouder de wens uit dat de nieuwe inwoners zich snel thuis voelen en een leuke vereniging of activiteit vinden om bij aan te sluiten. De wethouder nodigde iedereen uit om op 26 augustus naar Zomerparkdag te komen "U bent van harte welkom!"

Wethouder Jauharina Oelfke (5e van rechts) met de wandelaars
Wethouder Jauharina Oelfke (5e van rechts) met de wandelaars voor het gemeentehuis

Zwemles

De wandelaars liepen langs het zwembad, de sportvelden, de huiskamer in Banckertplein en het Jeugdspeelpark. Onderweg kregen zij informatie over Energiehulp, afvalinzameling en het belang van zwemlessen.

Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag staat de wereld stil bij de kracht en moed van mensen die gedwongen hun thuisland zijn ontvlucht om te ontsnappen aan conflicten of vervolging. Wanneer zij na een lange weg van aanvraagprocedures een verblijfsstatus krijgen, moeten ook zzij vaak lang wachten op een woning. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht wonen mensen die gevlucht zijn uit hun vaderland.