'Lintje' voor vier Ambachters

Namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander speldde burgemeester Jan Heijkoop vanochtend 4 Ambachters versierselen op, behorend tot hun Koninklijke Onderscheiding.

Tijdens de Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, ook wel Lintjesregen genoemd, zijn vier Ambachters benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Mevrouw Kind - Van 't Verlaat, mevrouw Kool - Van Mourik, de heer Koster en de heer Schipper.

Burgemeester Jan Heijkoop speldde hen de bijbehorende versierselen op.

Koninklijke onderscheiding voor 4 Ambachters
Burgemeester Jan Heijkoop tussen links de heer Schipper en mevrouw Kind - Van 't Verlaat en rechts mevrouw Kool - Van Mourik en de heer Koster. foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

Mevrouw P. Kind - van 't Verlaat

Mevrouw Kind - van 't Verlaat - foto Cees van Meerten/FotoExpressie"Vijfsterrenvrijwilliger" Kind – van 't Verlaat begon haar vrijwilligerswerk in 1985 bij de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Hendrik-Ido-Ambacht, sinds 1996 is ze ook actief voor De Blije Borgh, daarnaast zet ze zich in voor het versterken van de positie van ouderen in de samenleving via de Ambachtse afdeling van de KBO-PCOB. Bovendien verleent ze mantelzorg aan haar echtgenoot. Vanuit verschillende kanten uit de Ambachtse samenleving werd gevraagd om mevrouw Kind – van 't Verlaat te eren.

Mevrouw M.C. Kool - van Mourik

Mevrouw Kool - van Mourik - foto Cees van Meerten/FotoExpressieJarenlang was mevrouw Kool – van Mourik als raadslid actief voor de Ambachtse samenleving, waar ze zich sterk maakte voor de positie van minderbedeelden. Daarnaast zette en zet ze zich met verve in voor het geestelijke leven in Hendrik-Ido-Ambacht. Naast bestuurlijke taken voor De Open Hof neemt ze ook veel initiatieven en de uitvoering ervan op zich voor leden van die kerk.

De heer L. Koster

De heer Koster - foto Cees van Meerten/FotoExpressieDe heer Koster, in het dagelijks leven koster bij de PKN Bethelkerk te Zwijndrecht, zet zich al decennia in voor diverse koren en zangverenigingen. De heer Koster is medeoprichter, voorzitter en inspirator van Christelijk Reiskoor 'Holland zingt'. Voor De Open Hof organiseerde hij jarenlang zangdiensten, die vrijwel altijd tot een volle kerk leidden.

De heer H. Schipper

De heer Schipper - foto Cees van Meerten/FotoExpressieDe heer Schipper is al meer dan 40 jaar werkzaam bij Petrus Datheenschool te Rotterdam. Hij zet zich als directeur meer dan 100 procent in, verricht ook vrijwilligerswerk voor de school en valt waar nodig in als leerkracht. Geen baan van negen tot vijf dus. Desondanks vindt hij al ruim 20 jaar nog tijd om vrijwilligerswerk te doen als diaken, ouderling en bezoekbroeder voor oudere en eenzame mensen. De heer Schipper geeft catechisatie aan mensen met een beperking en verleent pastorale bijstand aan ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.