Louwersplein nog toegankelijker

"Iedereen moet gelijke kansen krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij", zegt wethouder Oelfke. "Goede toegang draagt daar aan bij".

We gaan de toekaelijkheid van het Louwerslein verbeteren., zodat ook mensen met een beperking of wie gebruik maakt van een kinderwagen, rollator of rolstoel zich er thuis voelen.

Enthousiast

Wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam is enthousiast: “Het is van groot belang dat iedereen gelijke kansen krijgt om volwaardig deel te kunnen nemen in Hendrik-Ido-Ambacht. Want meedoen heeft een positieve invloed op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid en daarmee op het welzijn. Goede toegang tot de openbare ruimte helpt daarbij. Op het Louwersplein zetten we binnenkort een mooie en belangrijke stap.”

Opknappen bestrating

Door vergrijzing groeit het aantal mensen dat te maken krijgt met een (visuele) beperking in de komende jaren. Aandacht voor toegankelijkheid van openbaar gebied is dus erg belangrijk. Een van de maatregelen op het Louwersplein is de aanleg van speciale tegels, die mensen met een beperking beter over het plein ‘leiden’. Ook krijgt de bestrating een opknapbeurt, zodat deze recht ligt.

.Wethouder Jauharina Oelfke - ten Seldam
Wethouder Jauharina Oelfke - ten Seldam: "We willen dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen mee te doen aan de emaatschappij. Een goed bereikbare openbare ruimte hoort daarbij."

Toegankelijkheid loont

Voor het toegankelijerk maken van de openbare ruimte tekende de gemeente onlangs verklaring getekend met Visio. Die organisatie zet zich in voor slechtziende en blinde mensen. Gemeente en Visio werken samen aan het verbeteren van de toegang. Ook werkt de gemeente samen met Klankbordgroep Toegankelijkheid. Die biedt de gemeente advies, steun en ervarinf. Wil ook u meedenken in deze klanbordgroep, zend dan een mail aan gemeente@h-i-ambacht.nl met als onderwep 'Klankbordgroep'

De werkzaamheden aan het Louwersplein beginnen on op maandag 16 oktober.

Van 2 tot en met 7 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid met als thema: toegankelijkheid loont.