Nieuwe stap in ontwikkeling De Noordoevers

Tot 25 januari ter inzage: plan voor De Noordoevers en ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor 172 woningen, 2 horeca-inrichtingen, hulpdienstengebouw en 5 inritten.

Meestal wordt eerst een bestemmingsplan vastgesteld voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, maar in dit geval combineert de gemeente deze procedures. Door deze procedures te combineren wordt het duidelijk wat er exact gaat komen. Ook kunt u het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidshinder inzien. De officiële stukken kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl . 

Informatieavond 

Op woensdagavond 17 januari 2024 van 18.00 uur tot 20.00 uur organiseert de gemeente een informatieavond over de Noordoevers op het gemeentehuis (adres: Weteringssingel 1). U kunt vrij binnenlopen binnen dit tijdsblok. De gemeente staat hier samen met de ontwikkelaar ABB Bouwgroep om uw vragen te beantwoorden. Direct omwonenden ontvangen een brief met uitnodiging voor deze informatieavond. 

Wonen aan de rivier

Nieuwbouwproject de Noordoevers wordt ontwikkeld op een historische plek tussen de Veersedijk en het water de Rietbaan met uitzicht over rivier de Noord en op het natuureiland Sophiapolder. Op deze locatie waren voorheen de scheepsloperijen gevestigd. Deze historie en het maritieme karakter van de locatie komen terug in het ontwerp van het nieuwbouwproject. De woningen in de Noordoevers vallen in het hogere prijssegment. Er komt een mix van appartementen, herenhuizen, waterwoningen en dijkwoningen. Verder komt er horeca, een opstapplaats voor de veerpont naar de Sophiapolder en voorzieningen voor de hulpdiensten. Meer informatie over het project kunt u vinden op www.denoordoevers.nl

20231015_VOGELVLUCHT _zb