Ontmoetingen - laatste blog van burgemeester Jan Heijkoop

"De laatste keer dat ik een blog schrijf, omdat ik op dinsdag 14 november afscheid neem als burgemeester van Ambacht. Terugkijkend op bijna 12 jaar Ambacht..."

"...overheersen gevoelens van voldoening en dankbaarheid. Met heel veel plezier heb ik samen met vele anderen geprobeerd een bijdrage te leveren aan een mooi Ambacht, waarin het goed leven en wonen is.

Velen van u heb ik in de loop van de tijd ontmoet. Velen ook niet, maar dat kan niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat ontmoetingen van mensen onderling voor bijna iedereen heel belangrijk is. Met name tijdens de coronaperiode heb ik gezien hoeveel last mensen ervan kunnen hebben, als ontmoeting en contact niet mogelijk is. De eenzaamheid in verpleeghuizen was schrijnend. Ook kinderen hebben eronder geleden. Het valt mij op hoe snel we dit alweer vergeten.

Ook ben ik me ervan bewust geworden hoe waardevol een actief dorp en verenigingsleven is. Ik noem ook de Zomerparkdag en Koningsdag. Voor velen een reünie en mooie momenten van weer eens bijpraten. Maar ook onze vele sportverenigingen waar men sport maar ook elkaar ontmoet. De wekelijkse kerkdiensten. Hoe blij was men dat men weer naar de kerk kon gaan. Voor anderen zijn de ontmoetingen in Cascade weer heel plezierig. Ook op school en werk is de ontmoeting essentieel. Ook dit heeft corona ons doen inzien.

Op microniveau kijk ik terug op de vele ontmoetingen die ik mocht hebben bij de bezoeken vanwege huwelijksjubilea of het bereiken van de honderdjarige leeftijd. Mensen van heel diverse achtergrond hebben hun verhaal. Geboren Ambachters, maar ook velen - met name uit Rotterdam - die in Ambacht hun plek hebben gevonden.

Ik heb er veel van geleerd. Het heeft mij geholpen inzicht te krijgen in de diversiteit van onze gemeente. Zonder uitzondering zijn ze blij en opgetogen dat ze in Ambacht wonen. Een blijvende opdracht als gemeentebestuur dit gevoel blijven te laten voortbestaan. Wat dat betreft heb ik ook alle vertrouwen in mijn opvolger Patrick van der Giessen.

Mogelijk zie ik u op mijn afscheid, mijn laatste ontmoeting als burgemeester.

Jan Heijkoop,
burgemeester

 

Uitnodiging afscheidsreceptie Jan Heijkoop