Sophia Sociaal Team: een punt voor alle info over zorg en welzijn

Sophia Sociaal Team is de naam van het team waar iedere Ambachter terecht kan met vragen over sociale zaken zoals eenzaamheid, opvoeden, geldproblemen enzovoort.

Jeugdteam Ambacht en Sociaal Wijkteam Ambacht gaan samen verder als Sophia Sociaal Team: één punt voor alle vragen over zorg en welzijn.

Sophia Sociaal Team biedt hulp aan Ambachters van alle leeftijden op gebieden van eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, financiën en hulpmiddelen. Het team bestaat uit sociaal werkers met uiteenlopende specialismen. Of Ambachters nou een kleine of een grote vraag hebben en of de vraag gaat over zorg of financiën, de (jeugd)professionals van het Sophia Sociaal Team zoeken met hen naar een passende oplossing zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen.

Niet helemaal nieuw, maar...

Het werk dat het Sophia Sociaal Team doet is op zichzelf niet nieuw, wel nieuw is dat Ambachter met hun vragen op één plek terecht kunnen. Zo zijn de lijnen tussen de professionals korter en wordt ook het 'breder plaatje' bekeken. An Theunissen, bestuurder van Stichting Jeugdteams ZHZ: "Sophia Sociaal Team neemt mens en huishouden als vertrekpunt. Samen wordt gekeken wat zij zelf kunnen en wat passende lokale voorzieningen zijn. De professional van het Sophia Sociaal Team verstrekt eerstelijnszorg. Is meer inzet nodig, dan bepaalt de professional samen met de cliënt welke aanvullende hulp passend is."

Meerwaarde

In het Sophia Sociaal Team werken professionals met ieder een eigen expertise. Door kennis en kunde te bundelen, kunnen zij inwoners optimaal ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner zich meldt met een vraag over opvoeding, , maar ook financiële problemen blijkt te hebben. Dan is het fijn als snel de koppen bij elkaar kunnen worden gestoken.

Een keer

Steven van Die, wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en Sport: "Een Sociaal Team is heel waardevol voor onze gemeente. Met een brede blik wordt gekeken naar de vragen van inwoners. Als bijvoorbeeld iets speelt binnen een gezin moet de focus niet liggen op alleen de ouders of de kinderen, maar moet gekeken worden naar wat het gezin als geheel nodig heeft." Michiel van der Vlies, bestuurder van MEEVivenz, vult aan: "Door het bundelen van onze krachten komen alle expertises samen onder één dak. Professionals kunnen zo beter en sneller met elkaar schakelen en inwoners hoeven hun verhaal maar één keer te doen."

Sophia Sociaal Team
Sophia Sociaal Team in Cascade

Contact en meer informatie

Telefonisch 078 682 2416
Email info@sophia.nl

Op locatie iedere maandag, woensdag en vrijdag is Sophia Sociaal Team van 9.00 tot 13.00 aanwezig in Cascade.
Zomerparkdag Maak kennis met Sophia Sociaal Team op de Zomerparkdag op zaterdag 26 augustus in het Baxpark.

Meer informatie over Sophia Sociaal Team vindt u op sophia.nl.