Waar moet de provincie zich op richten?

Provincie Zuid-Holland weet graag wat u graag ziet in het Zuid-Hollands Landschap. Meer woningen? Meer bedrijven? Of juist meer windturbines en zonnepanelen?

Provincie Zuid-Holland biedt alle inwoners van Zuid-Holland de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van onze provincie. De resultaten worden gebruikt voor de 'ruimtelijke puzzel'. Daarin staat in grote lijnen staat hoe de ruimte in onze provincie wordt verdeeld en ingericht de komende jaren. Want niet voor alles is ruimte, er moeten keuzes gemaakt worden.

Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

Tot en met 21 augustus kunt u, door het beantwoorden van vragen, aan het provinciebestuur laten weten wat u belangrijk vindt. Kortom, ga even op de stoel van de bestuurder zitten en bepaal mee hoe de toekomst van uw eigen leefomgeving eruitziet via zuidhollandruimte.raadpleging.net.