Wat vindt u van onze omgevingsvisie?

"Onze ontwerp-omgevingsvisie toont onze toekomstkoers", zegt wethouder Jauharina Oelfke. "Wat willen we behouden, wat verbeteren? Waar gaan we mee aan de slag?"

De omgevingsvisie is straks dé visie waarin al het beleid van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over de fysieke leefomgeving samenkomt. Met fysieke leefomgeving bedoelen we de omgeving waarin we wonen, werken, reizen en recreëren. Ook Leefbaarheid/Veiligheid en Zorg/Ondersteuning (Sociaal Domein genoemd) zijn opgenomen in de omgevingsvisie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere natuur, wonen, energie en gezondheid. De omgevingsvisie is de vervanger van de huidige structuurvisies.

Koers

Inwoners, ondernemers en anderen dachten met ons mee over het antwoord op de vraag hoe we met elkaar kunnen zorgen dat Hendrik-Ido-Ambacht een prettige gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Dat hielp ons bij het maken van de omgevingsvisie. Wethouder Jauharina Oelfke is trots op het resultaat: "De ontwerp-omgevingsvisie laat goed zien wat de koers is voor de toekomst: Wat willen we behouden en wat willen we verbeteren? En waar gaat de gemeente de komende jaren mee aan de slag?"

Mist u iets?

We zijn nu zover dat we graag van u horen wat u van onze omgevingsvisie vindt. U vindt de visie op omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl. De ontwerp-omgevingsvisie ligt tot en met 6 april ter inzage. Jauharina: "Ik nodig u uit om te reageren, bijvoorbeeld als u vindt dat iets niet juist is of als u belangrijke informatie mist."

Jauharina Oelfke met onze omgevingsvisie
Wethouder Jauharina Oelfke is trots op de omgevingsvisie, waar alle Ambachters nu op kunnen reageren. foto: Richard van Hoek Fotografie

Vragen over navigatie?

De omgevingsvisie is dynamische en daarom alleen online te zien. Er bestaat geen papieren versie. Heeft u vragen over het navigeren op de website? Dan kunt u tot 6 april iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur in het gemeentehuis hulp krijgen van de projectleider omgevingsvisie.

Vragen over de visie?

Heeft u een vraag over de omgevingsvisie? Dan kunt u die tot en met 6 april stellen aan Nicole Santbergen via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl en in het gemeentehuis op de woensdagmiddagen van 13.00 tot 18.00. 

Zienswijze

Wilt u officieel laten weten hoe u over de visie denkt, dan kunt u een zienswijze indienen. Doe dit voor donderdag 6 april 2023 door uw mening of bevindingen te mailen aan het college van burgemeester & wethouders via e-mailadres omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl. Maak duidelijk op welk onderdeel of welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft en wat u daarover wil laten weten. U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Doe dat voor donderdag 30 maart. U kunt hiervoor een afspraak maken met Nicole Santbergen via 14 078.

Officiële publicatie

De officiële publicatie vindt u op Ontwerp omgevingsvisie.