"We staan er relatief goed voor"

Deze week publiceren we de jaarrekening over 2023. Goede gelegenheid om wethouder Financiën Leo Platschorre te vragen naar de financiële staat van de gemeente:

Leo Platschorre met jaarrekening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2023Om ons heen horen we dat gemeenten zoeken naar besparingen, bezuinigingen en zelfs lastenverzwaringen voor hun inwoners overwegen om de financiën op orde te houden. Hoe staat Ambacht er nu finacieel voor? Leo Platschorre, 4 maanden wethouder Financiën, geeft een toelichting.

Toch eerst de vraag: Is het wethouderschap wat u ervan verwachtte?

“Het wethouderschap geeft me boven verwachting veel plezier”, straalt Leo. “Na 2 jaar pensioen waarin het leven in een ander tempo gaat, was het even schakelen om weer volop mee te doen. Maar er gebeuren heel veel goede dingen waar ik energie van krijg, dus die omschakeling was van korte duur. Ik vind het ook mooi dat ik na 20 jaar als raadslid, Hendrik-Ido-Ambacht nu als wethouder mag dienen.”

Hoe staat Ambacht er nu financieel voor?

“We sloten 2023 goed af, met een positief resultaat. Dat is het goede nieuws. Maar een zeer groot deel van inkomsten van gemeenten komt van het Rijk via het gemeentefonds. En daar bezuinigt het Rijk flink op”, verduidelijkt Leo. “Dat raakt de ene gemeente meer dan de ander. Voor Ambacht betekent het dat we voor 2025 een tekort van 1 miljoen euro voorzien. Niet leuk, maar geen reden tot paniek. We kunnen die tegenvaller opvangen. De jaren daarna, 2026 en verder, zien er weer beter uit, voor zover we dat nu kunnen bekijken.”

Hoe komt het dat Ambacht er relatief goed voor staat?

“Met name door solide degelijk financieel beleid in de afgelopen jaren”, stelt Leo. “Voorzichtig begroten, niet eventueel verwachte meevallers al direct een bestemming geven en zorgen dat er voldoende reserve in kas is. Daar hebben we niet alles, maar wel veel aan te danken.”

Welke risico’s loopt de Ambachtse gemeenschap?

Resoluut: “Geen enkele. Nee, sluiting van bibliotheek, zwembad of invoering van betaald parkeren zijn hier in Ambacht niet aan de orde. Wel hield het college onlangs zijn ambities en de planning ervan kritisch tegen het licht. Dat geeft al meer ruimte. Hoe we de ambities en plannen gaan uitvoeren, wordt duidelijker in de begroting voor 2025."

Wat kunnen Ambachters zelf doen om Ambacht welvarend te houden?

Ik zou Ambachters willen oproepen geld lokaal te besteden. Een florerende lokale economie is goed voor de ondernemers, hun medewerkers en hun omgeving. Maar welvaart is voor mij niet alleen een financiële kwestie”, vervolgt Leo. “Welvaart betekent ook delen, zich in elkaar interesseren en samenwerken. Daar heb ik goede voorbeelden van leren kennen, zoals de Vereniging van Ambachtse Ondernemers, de onlangs opgerichte Energiecoöperatie Hendrik-Ido-Ambacht en natuurlijk het Ondernemersfonds waarin ondernemers samen beslissen over besteding van geld om hun omgeving aantrekkelijker te maken. Ja, ik meen dat heel Ambacht voordeel kan hebben bij meer samenwerking. Niet alleen op financieel-economisch gebied, maar op alle vlakken.”

De jaarrekening in een oogopslag vindt u onder h-i-ambacht.nl/jaarrekening.