Samenscholingsverbod Sophiapromenade


In 2019 werd voor de Sophiapromenade, het Sophiapark en het scholencluster een samenscholingsverbod geïntroduceerd. Na evaluatie is besloten om vanaf woensdag 1 mei 2020 het samenscholingsverbod voor de locatie winkelgebied Sophiapromenade te verlengen.

Dit samenscholingsverbod loopt tot het einde van het jaar. Eind 2020 vindt er opnieuw een evaluatie plaats. We bekijken dan of het samenscholingsverbod verlengd en/of uitgebreid moet worden naar andere locaties.

Sfeer verbeteren

Burgemeester Jan Heijkoop heeft dit verbod ingesteld om herhaling van ongeregeldheden te voorkomen en de sfeer in het gebied te verbeteren. Hij licht toe: "Met dit verbod kunnen we beter optreden tegen groepen van vier of meer personen die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen. Het is dus niet van toepassing op mensen die het winkelgebied en park gebruiken waarvoor het bedoeld is, zoals winkelen, sporten of een ijsje eten."

 Wanneer en waar geldt het verbod?

- Winkelgebied Sophiapromenade, omsloten door de Sophiapromenade, Perengaarde en Druivengaarde (gedeelte winkels), van 19.00 uur tot 7.00 uur.

 

 

sophiapromenade