Samenscholingsverbod Sophiapromenade

Vanaf woensdag 1 mei geldt een samenscholingsverbod voor de locaties Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster De Volgerlanden. Het samenscholingsverbod duurt in eerste instantie één jaar. Een evaluatie is in het eerste kwartaal van 2020.

Sfeer verbeteren

Burgemeester Jan Heijkoop heeft dit verbod ingesteld om herhaling van ongeregeldheden te voorkomen en de sfeer in het gebied te verbeteren. Hij licht toe: "Met dit verbod kunnen we beter optreden tegen groepen van vier of meer personen die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen.

Het is dus niet van toepassing op mensen die het winkelgebied en park gebruiken waarvoor het bedoeld is, zoals winkelen, sporten of een ijsje eten."

 

Wanneer en waar geldt het verbod?

- Winkelgebied Sophiapromenade, omsloten door de Sophiapromenade, Perengaarde en Druivengaarde (gedeelte winkels), van 19.00 uur tot 7.00 uur;

- Sophiapark, omsloten door de Sophialaan en de Sophiapromenade, van 22.00 uur tot 7.00 uur;

- Scholencluster De Volgerlanden, omsloten door de Druivengaarde, van 19.00 uur tot 7.00 uur.

 

 

sophiapromenade