Adviseur Sociaal Domein & Bestaanszekerheid

Ben jij een zakelijke aanpakker met veel adviseurservaring in armoedebestrijding en schuldhulpverlening, dan gaan we graag vlug met je in gesprek. Welkom!

►Ik heb hart voor het Sociaal Domein
►Ik voel me thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving
►Ik ben flexibel en leg gemakkelijk contacten en verbindingen

Was dat zojuist drie keer ja, lees dan vooral verder!

 

Wat bieden we jou?

Werk op het snijvlak van een kleine organisatie, binnen een groot en complex organisatienetwerk, dit maakt deze functie extra uitdagend. Je krijgt bij ons alle ruimte en vrijheid om je werkzaamheden zelf in te richten. In ons regionaal samenwerkingsverband Drechtsteden kun je ook buiten onze gemeentelijke organisatie ervaring opdoen en met collega's van andere organisaties samenwerken.

Naast een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband, kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris van maximaal € 4.671 (schaal 10), waarbij inschaling plaatsvindt op basis van kennis en ervaring;
 • opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • plaats- en tijdonafhankelijk werken;
 • een laptop en telefoon;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je inzetten voor bijvoorbeeld:
  • extra verlofdagen;
  • een bijdrage aan sportgerelateerde zaken.
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • pensioenregeling bij ABP;
 • Collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ;
 • Een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.
Wat ga je doen?

Als Adviseur Sociaal Domein en Bestaanszekerheid krijg jij bij ons een unieke kans om jouw frisse blik en expertise in te zetten in een adviserende en beleidsmatige baan. Dat doe je in een domein waar zich op dit moment grote uitdagingen voordoen en waarbij jij het verschil maakt voor onze inwoners,

Als beleidsadviseur ga je aan de slag met twee belangrijke opgaven in het Sociaal Domein:

 1. Preventie en vroegsignalering en
 2. Bestrijding van armoede en schulden (ervoor zorgen dat Ambachters kunnen blijven voorzien in bestaanszekerheid). Op basis van het Preventieplan Sociaal Domein "De Kracht van Ambacht"  werkt de gemeente samen met maatschappelijke partners aan vernieuwende initiatieven en vormen van samenwerking om hulpvragen van Ambachters in een zo'n vroeg mogelijk stadium op te pakken. Daarmee willen we voorkomen dat op een later moment zwaardere vormen van hulp en ondersteuning nodig zijn. Daarnaast werkt de gemeente aan het zoveel mogelijk voorkomen van armoede en schulden en aan vroegsignalering van betalingsachterstanden.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van het bestrijden en voorkomen van armoede en schulden. Vanuit jouw rol ken je de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en vertaal je deze naar de Ambachtse situatie. Je informeert en adviseert de wethouder, het college en/of de raad over deze ontwikkelingen, onder andere voor wat betreft beleidsvoorstellen die in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal aan de orde komen;
 • Het deelnemen aan de regionale opgave 'Bestaanszekerheid versterken'. Je bent onderdeel van het regionale opgaveoverleg (ROO) dat bestaat uit de andere regiogemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden. Vanuit het ROO vertaal je regionale ontwikkelingen naar de situatie van Hendrik-Ido-Ambacht. En op regionaal niveau lever je een bijdrage aan de realisering van onze lokale ambities op het gebied van armoede en schulden. Je schakelt soepel en ontspannen tussen de niveaus, herkent de verschillende belangen en draagt bij aan het bereiken van de beste resultaten voor onze gemeente;
 • Het op lokaal niveau trekken van het herijkingstraject minimabeleid. Je bent betrokken bij het opstellen van de beleidsstukken en houdt je samen met de Sociale Dienst Drechtsteden bezig met het uitvoering geven aan het (vernieuwd) minimabeleid;
 • Je bent betrokken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering op lokaal niveau van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), specifiek voor het onderdeel vroegsignalering. Je signaleert ontwikkelingen in de lokale uitvoering op dat vlak, stemt af met lokale en regionale partners en adviseert waar nodig beleidsmatig de portefeuillehouder. Daarnaast ga je samen met de Sociale Dienst Drechtsteden aan de slag de implementatie van het onderdeel 'nazorg' uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op lokaal niveau; 
 • Op basis van het huidige coalitieakkoord ga je aan de slag met het ontwikkelen van een 'vroeg eropaf'-aanpak voor Ambachters met grote/groeiende betalingsachterstanden. Daarbij werk je nauw samen met het sociaal wijkteam en andere lokale partners die actief zijn op dit gebied;
 • Het deelnemen aan de lokale projectgroep die bezighoudt met het ontwikkelen van een lokale aanpak energiearmoede. In deze projectgroep lever je vanuit team Sociaal Domein input om huishoudens met een beperkt inkomen te helpen energiebesparende maatregelen te nemen. Je werkt hierbij nauw samen met collega's van duurzaamheid;
 • Het coördineren van de uitvoering van het meerjarige Preventieplan sociaal domein. Samen met een andere beleidsmedewerker Sociaal Domein ben je een van de trekkers van preventie en vroegsignalering in het lokaal Sociaal Domein. Dit houdt in dat je een aantal deelprojectleiders aanstuurt die zich bezighouden met acties uit het preventieplan. Ook houdt jij je bezig met het monitoren van al ingezette interventies vanuit het Preventieplan. Met maatschappelijke partners werk je daarnaast aan preventieve interventies en nieuw aanbod voor kwetsbare inwoners. Je neemt een centrale rol in om maatschappelijke partners te stimuleren met preventie en vroegsignalering aan de slag te gaan.
Jij:
 • werkt vanuit een integrale benadering, waarbij je snel kunt schakelen als de actualiteit daar om vraagt.
 • bent een vlugge en zo nodig onorthodoxe denker.
 • neemt verantwoordelijkheid vanuit een positief-kritische benadering van je werk.
 • combineert bovenstaande met goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en bijbehorende besluitvormingsprocessen.

Daarnaast beschik jij over:

 • minimaal een afgeronde hbo-opleiding met hbo+ werk- en -denkniveau;
 • kennis van het beleidsveld armoede en schulden;
 • inzicht in de samenhang met de andere grote ontwikkelingen in het sociaal domein (Wmo, Participatiewet);
 • ervaring met projectmatig werken aan concrete resultaten;
 • kennis en ervaring op het gebied van preventie (is een pré);
 • Ervaring met het werken binnen een gemeente (is een pré).
Waar kom je te werken?

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een kleine organisatie. Met ruim 100 medewerkers zetten wij ons voortdurend in voor onze ruim 30.000 inwoners, ondernemers en instanties. We sluiten aan bij wat er leeft en speelt in Hendrik-Ido-Ambacht. Om dit met een compacte organisatie zoals de onze te kunnen doen, is flexibiliteit en voldoende inzet van hoogwaardige professionals een randvoorwaarde. De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid & Ontwikkeling en het project De Volgerlanden.

De gemeentelijke organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De cultuur is informeel, de werksfeer is prettig en de onderlinge lijnen zijn kort.

Je komt te werken in de afdeling Beleid & Ontwikkeling, team Sociaal Domein. Dat team werkt hard aan de ontwikkelingen in het sociaal domein in onze gemeente: naast armoedebestrijding en schuldhulpverlening gaat het om de transformatie van de jeugdhulp, de Wmo, de Participatiewet, inburgering en het passend onderwijs. Hierbij is goede samenwerking met onze lokale en regionale partners en het verbinden van de verschillende beleidsvelden het uitgangspunt.

Direct solliciteren of meer weten?

Heb je interesse in deze veelzijdige, afwisselende functie en heb je je cv en motivatie paraat, solliciteer dan direct online via Werken bij Drechtsteden! Wil je meer informatie hebben over de functie, neem dan contact op met Pamela van Erve, teamleider Sociaal Domein, bereikbaar via 06 3430 1221. Wil je meer weten over de sollicitatiepreocedure, neem dan contact op met team Werving & Selectie via 078 770 8030.

Verdere info:

Vacaturenummer: 5648
Aantal uur per week: 36
Organisatieonderdeel: Beleid & Ontwikkeling, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Reageer voor 3 november 2022