Adviseur Subsidies & Data

Een leuke baan voor 27 uur per week waarin je betrouwbare data verzamelt, analyseert/laat analyseren en vertaalt naar bruikbare gegevens voor onze organisatie:

Ben jij een echte aanpakker met ruime ervaring als adviseur op gemeentelijk subsidieprocessen, data-analyses en het bruikbaar maken van die data, zodat we op grond daarvan verstandige beslissingen kunnen nemen? Dan willen we graag dat je in onze organisatie komt werken!

Wat bieden we jou?

Een uitdagende baan voor 27 uur per week waarin je, gebaseerd op 36-urige werkweek en afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.671,-  (schaal 10, cao gemeenten) verdient. Het eerste jaar werk je op basis van een jaarcontract. Ben je tevreden over het functioneren van onze organisatie en wij tevreden over jouw functioneren, dan bieden we je na dat jaar graag een contract voor onbepaalde tijd. Je krijgt bij ons alle ruimte en vrijheid om je werkzaamheden zelf in te richten. Verder bieden we je direct bij aanstelling al:

 • opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • plaats- en tijdonafhankelijk werken;
 • een laptop en telefoon;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je bijvoorbeeld inzetten voor:
  • extra verlofdagen;
  • een bijdrage aan sportgerelateerde zaken.
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • pensioenregeling bij ABP;
 • Collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ;
 • Een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.
Wat ga je doen?

In onze gemeente ondersteunen we veel beleid door het verlenen van incidentele en structurele subsidies aan maatschappelijke partners. Door deze subsidies krijgen onze inwoners ondersteuning en aandacht voor hun welzijn, en functioneren maatschappelijke voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek goed. Ook verlenen we steeds meer zogenoemde duurzaamheidssubsidies. Binnen ons Sociaal Domein worden beleidskeuzes steeds meer gemaakt op basis van data en (verwachte) effecten.

Als Adviseur Subsidies & Data geef je vorm aan data-analyse en business intelligence voor het Sociaal Domein. Daarvoor werk je samen met onze verbonden partijen waar veel data beschikbaar zijn. Je draagt deze partijen op betrouwbare data te destilleren en die te analyseren en je vertaalt die informatie naar bruikbare beleidsinformatie voor de gemeente. Waar nodig combineer je data en adviseer je daarmee de beleidsmedewerkers. Je bent de schakel die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk beleidsmatige keuzes kunnen worden ondersteund met beschikbare data.

Je krijgt bij ons de ruimte om jouw frisse blik en expertise in te zetten in een adviserende en beleidsmatige functie in een domein dat de komende jaren volop in beweging is en waarbij jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Om het subsidieproces rechtmatig en zorgvuldig te laten verlopen jouw is financiële deskundigheid en juridische affiniteit van het grootst belang. In deze functie coördineer je het subsidiebeleid van de gemeente en ben je de intermediair tussen ons Team Financiën en onze beleidsmedewerkers. Je werkt goed samen met de collega die de administratie voert en het subsidieproces ondersteunt. Je bent tot slot ook aanspreekpunt voor de accountant als het gaat om subsidies. Concreet ga je aan de slag met de Algemene Subsidieverordening en bijbehorende subsidieregelingen en adviseer je gevraagd en ongevraagd over de toepassing ervan.

Jij
 • werkt vanuit een integrale benadering
 • bent goed in staat cijfers te doorgronden en data te interpreteren
 • weet data en andere gegevens te vertalen naar aanbevelingen voor beleid.
 • doorziet processen en waar deze verbeterd kunnen worden.
 • werkt vanzelfsprekend samen.
 • neemt verantwoordelijkheid vanuit een positief-kritische benadering van je werk.
 • combineert dit alles met goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en bijbehorende besluitvormingsprocessen.

beschikt over:

 • minimaal een afgeronde HBO-opleiding met HBO+ werk- en -denkniveau;
 • de gave om duidelijke opdrachten te formuleren en te sturen op realiseren van de beoogde doelen.
 • kennis van en ervaring met subsidieprocessen en de algemene wet bestuursrecht
 • affiniteit met cijfermatig werken
 • ervaring of affiniteit met data gestuurd werken;
 • ervaring met projectmatig werken aan concrete resultaten en het coördineren van processen
 • ervaring met het werken binnen een gemeente (is een pré.)
Waar kom je te werken?

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een kleine organisatie. Met ruim 100 medewerkers zetten wij ons voortdurend in voor onze ruim 30.000 inwoners, ondernemers en instanties. We sluiten aan bij wat er leeft en speelt in Hendrik-Ido-Ambacht. Om dit met een compacte organisatie zoals de onze te kunnen doen, is flexibiliteit en voldoende inzet van hoogwaardige professionals een randvoorwaarde. De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid & Ontwikkeling en het project De Volgerlanden.

De gemeentelijke organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De cultuur is informeel, de werksfeer is prettig en de onderlinge lijnen zijn kort.

Je komt te werken in team Sociaal Domein. Dat werkt hard aan de ontwikkelingen in het sociaal domein in onze gemeente: transformatie van de jeugdhulp, de Wmo, de Participatiewet en passend onderwijs. Hierbij is een goede samenwerking met onze lokale en regionale partners en het verbinden van de verschillende beleidsvelden van groot belang. Het team bestaat uit een Cluster Jeugd (ongeveer vier medewerkers), een Cluster 18+ (ongeveer 5 medewerkers) en een aantal collega's die clusteroverstijgend werken. Het team is divers aan leeftijd, samenstelling en ervaring.

Je werkt op het snijvlak van een kleine organisatie en binnen het regionaal samenwerkingsverband Drechtsteden. Daarin kun je ervaring opdoen en met netwerkcollega's samenwerken.

Direct solliciteren of meer weten?

Heb je je cv en motivatiebrief paraat, dan kun je direct online solliciteren via het sollicitatieformulier op WerkenbijDrechtsteden. Reageer voor 17 november 2022
Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Pamela van Erve, teamleider Sociaal Domein via 06 3430 1221. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure neem je contact op met Team Werving & Selectie van WerkenBijDrechtsteden via 078 770 8030.