Parents House zoekt bestuursleden

Stichting Parentshouse (in oprichting) zoekt betrokken en enthousiaste mensen die stichting en daarmee het Parentshouse willen besturen.

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor een maatschappelijk project in Hendrik-Ido-Ambacht? Dan is bestuurslid van Stichting Parentshouse misschien iets voor u!

Doel Parentshouse

Parentshouse Hendrik-Ido-Ambacht is dit jaar geopend op initiatief van het Jeugdteam, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, het Sociaal Wijkteam en woningbouwcoöperatie Rhiant. Het Parentshouse is bedoeld om (een van de) ouders met relatieproblemen samen met hun kinderen maximaal een jaar een tijdelijke woonplek te bieden. Van hieruit kunnen de ouders in rust en ruimte werken aan verbetering van hun relatie, of een eventueel uit elkaar gaan op een goede manier afronden. Tegelijk kunnen ze hun taken en rol als ouder vorm en inhoud blijven geven in nabijheid van hun kind(eren). Meer informatie vindt u op www.parentshouses.nl.

Samenstelling bestuur

Op dit moment wordt het bestuur voor Stichting Parentshouse Hendrik-Ido-Ambacht gevormd. Het bestuur bestaat straks uit minimaal 

  • de voorzitter
  • de secretaris
  • de penningmeester

Daarnaast zoekt Stichting Parentshouse Hendrik-Ido-Ambacht algemene bestuursleden die de voorzitter, secretaris en penningmeester ondersteunen. Het bestuur onderhoudt nauw contact met het Jeugd-, en Sociaal WijkTeam, woningbouwcoöperatie Rhiant, gemeente en andere organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat wordt van u verwacht?

Omdat de stichting in oprichting is, wordt met name in het eerste jaar veel van de bestuursleden verwacht. Houd verder rekening met de tijdsinspanning voor de maandelijkse vergadering en het beoordelen van stukken. Naast een algemeen bestuurdersprofiel is voor elk van de drie bestuurders een eigen profiel gemaakt met de gevraagde rollen en competenties. 

Wat wordt geboden?

Bestuurslid zijn van Stichting Parentshouse Hendrik-Ido-Ambacht biedt u de unieke mogelijkheid om u in te zetten voor een project dat ertoe doet, mee te denken over beleid en toekomst met betrekking tot woonvoorzieningen bij co-ouderschap en bij te dragen aan de ondersteuning van ouders, in het belang van hen en hun kinderen.

Interesse?

Heeft u interesse om als bestuurslid betrokken te zijn bij deze bijzondere en waardevolle stichting? Neem dan voor maandag 3 januari 2022 contact op met Mariëtta Schramm via e-mailadres m.schramm@h-i-ambacht.nl.