Leden en voorzitter beleidsadviesraad Jeugd/Wmo

Heeft u een mening, standpunt of advies over ons beleid op Jeugdzaken en/of de Wmo, dan willen we u graag in de nieuwe Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo!

We vinden het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid binnen het Sociaal Domein. Daarom zetten we de Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo op.

Voor deze nieuwe raad zijn wij op zoek naar leden en een voorzitter. Heeft u een mening, een standpunt of een advies met betrekking tot Jeugdzaken en/of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), dan verwelkomen we u graag in onze Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo. Deze raad krijgt daadwerkelijk invloed op de beslissingen die het gemeentebestuur (College van B&W en de gemeenteraad) neemt op het gebied van jeugdzaken en maatschappelijke ondersteuning.

Thema's
De thema's waarover de beleidsadviesraad gevraagd en ongevraagd adviseert aan college en gemeenteraad, hebben vooral te maken met het verbeteren van eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen die aanspraak (moeten) maken op voorzieningen binnen de domeinen jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Denk hierbij aan:
• Veilig en gezond opgroeien van kinderen
• Ontzorgen van (overbelaste) mantelzorgers
• Het voorkomen van (meer en grotere) psychische problematiek
• Mogelijk maken van vrijwillige inzet
• Ontwikkelingen rondom het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam.

Het advies van de Beleidsadviesraad wordt door het college van B&W als gelijkwaardige partner gezien en levert een aanzienlijk onderdeel van de overwegingen die leiden tot uiteindelijke besluitvorming over beleid door de gemeenteraad.

Tijdsbeslag
De vergaderingen van de nieuwe adviesraad zullen gemiddeld 6 keer per jaar in de avonduren plaats vinden. De tijdsinvestering per vergadering is inclusief het doorlezen van de stukken gemiddeld 7 uur per vergadering. Daarbuiten kan de adviesraad zelfstandig en op eigen initiatief vergaderen.

Meer informatie
Hebben we uw interesse gewekt? Dan nodigen we u graag uit voor een bakje koffie en verdere kennismaking op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lemmy Sekkour via 078 770 2609 en l.sekkour@h-i-ambacht.nl. Inhoudelijke informatie vindt u hieronder. U kunt daarvoor ook contact opnemen met onze beleidsadviseur Sociaal Domein Fokko Alkema via 078 770 2620 en f.alkema@h-i-ambacht.nl.

Wat verwachten we van leden?
 • U wilt een maatschappelijke bijdrage leveren voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht die met de Wmo en/of Jeugdzorg te maken hebben. De signalen die u ontvangt uit de samenleving en/of directe omgeving, motiveren u om de belangen van deze mensen te behartigen en hun stem te laten horen.
 • U bent analytisch ingesteld en overziet het groter geheel
 • U kunt goed communiceren en weet dat luisteren daar een belangrijk onderdeel van is
 • U geeft ook ongevraagd advies
 • U weet uw argumenten goed te onderbouwen
 • U bent niet werkzaam voor een organisatie die een subsidierelatie heeft met de gemeente
 • U bent niet werkzaam voor een organisatie die een inkooprelatie heeft met de Sociale Dienst Drechtsteden en/of Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
 • U bent niet lid van een politieke partij die actief is in Hendrik-Ido-Ambacht
   
 • Kennis van en ervaring met de beleidsonderwerpen die binnen deze twee thema’s besproken worden, is een pré, maar niet noodzakelijk
Wat verwachten wij van de voorzitter?

Naast de hierboven genoemde competenties:

 • U heeft bestuurlijke ervaring
 • U kunt zich goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk
 • U heeft kennis van lokaal bestuur
 • U bent een enthousiasmerende bruggenbouwer
 • U kunt goed omgaan met tegengestelde belangen
 • U beschikt over onderhandelingsvaardigheden
 • U omarmt democratische besluitvorming en stuurt niet vanuit een eigen mening
 • U zorgt voor een juiste sfeer
 • U kunt vragen en opmerkingen verhelderen en ingewikkelde formuleringen tot de essentie terugbrengen.

Voor meer informatie over de inhoud van het voorzitterschap kunt u contact opnemen met de waarnemend voorzitter Lex Nonnekes, lexnonnekes@gmail.com of oud-voorzitter Arie van der Vlies, aw.vandervlies@kpnmail.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

U krijgt de mogelijkheid om vanuit kennis, ervaring en/of betrokkenheid een verschil te maken bij de beleidsvoering van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Als lid van de beleidsadviesraad doet u interessant en dankbaar vrijwilligerswerk voor de samenleving. U krijgt inzicht in de dynamiek van de lokale besluitvorming. Vanzelfsprekend ontvangt u een onkostenvergoeding per vergadering.