Achterambacht

Het verliezen van een geliefde is zeer ingrijpend. De laatste wens van een overledene vervullen kan steun bieden. Wij helpen u daar graag bij.

Denkt u aan een uitvaart, of moet u een begrafenis regelen? Dan moet u veel persoonlijke en soms moeilijke keuzes maken, want een mooie laatste rustplaats en een goed afscheid is zeer waardevol. We helpen u graag bij het maken van uw keuzes.

Begraafplaats Achterambacht

Achterambachtseweg 8b | 3342 LB | Hendrik-Ido-Ambacht
open van zonsopkomst tot zonsondergang

Aan de rand van het dorp, naast de Waal en in Sandelingen-Ambacht, ligt begraafplaats Achterambacht. Hier kunt u uw overleden dierbare begraven. Ook kunt u hier de as van een overledene laten begraven, verstrooien en bijzetten in een urnenmuur. Aan de toegang van de begraafplaats staat het goed uitgerust uitvaartcentrum. De aula, condoleanceruimte en familiekamers staan tot uw beschikking.

De plechtigheid

Samen met uw uitvaartverzorger bepaalt u hoe de plechtigheid eruit moet zien. U mag de plechtigheid zoveel mogelijk volgens uw eigen wensen laten verlopen. Wij horen graag wat uw wensen zijn en wat we voor u kunnen doen.

Mogelijkheden
Algemene graven

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Dat betekent dat u als nabestaande of gebruiker gedurende 15 jaar zeker van bent dat het betreffend graf in stand wordt gehouden. Een algemeen graf biedt plaats aan twee overledenen. Deze overledenen zijn niet aan elkaar verwant. Begraving geschiedt op volgorde van binnenkomst; u heeft als nabestaande geen zeggenschap over wie verder in het graf begraven wordt of daar al begraven is.

Kosten

De kosten van een algemeen graf zijn relatief laag. U betaalt niet voor het uitsluitend grafrecht zoals bij een particulier graf. Voor de onderhoudsrechten geldt een aangepast tarief.

Geen verlenging

De uitgiftetermijn van een algemeen graf kan nooit worden verlengd. Na 15 jaar houdt het graf op te bestaan. De grafbedekking wordt verwijderd en de stoffelijke resten worden "geruimd". De nabestaanden beslissen dan over het lot van de stoffelijke resten. Wordt geen beslissing genomen, dan worden de stoffelijke resten overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats.

Particuliere graven

Een particulier graf biedt plaats aan twee overledenen. De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is 20 of 30 jaar. Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten vooruit.

Kosten

Een particulier graf lijkt wellicht een dure aangelegenheid, maar als u berekent wat de kosten per jaar zijn dan vallen die mee. En u heeft de zeggenschap over een 'eigen' gedenkplek die u in stand houdt zolang u dat wilt.

Meer informatie over de kosten vindt u bij Tarieven.

Grafkeuze

De beheerder van de begraafplaats wijst particuliere graven op volgorde toe.

Particulier kindergraf

Begraafplaats Achterambacht voorziet ook in particuliere kindergraven. Deze zijn bestemd voor kinderen tot en met  11 jaar. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van veel ouders om hun overleden kind een 'eigen' rustplaats te bieden.

Kindergraven hebben een speciale afmeting en zijn goedkoper dan een regulier graf voor een volwassene. De uitgiftetermijn voor een particulier kindergraf bedraagt 20 of 30 jaar. Na het aflopen van de uitgiftetermijn hebben de rechthebbenden de mogelijkheid om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen.

Kinderen kunnen ook altijd in een 'gewoon' particulier graf begraven worden. Dit biedt de mogelijkheid om als ouders later met het overleden kind herenigd te worden; iets wat in een kindergraf niet mogelijk is.

Asbestemming

Begraafplaats Achterambacht kent de volgende soorten asbestemming/urnenplaatsen:

Urnengraf of urnenplaats

In een urnengraf kunt u twee asbussen bijzetten. Voor het gebruik van een urnengraf betaalt u minder grafrechten en onderhoudsrechten dan voor een graf. 

Urnennis 

Een gesloten of open nis in een urnenmuur. Hier kunt u maximaal twee asbussen bijzetten. Voor het gebruik van een plek in de urnennis betaalt u minder grafrechten en onderhoudsrechten dan voor een graf. 

Strooiveld

Verstrooien is een keuze met een definitief karakter. De Algemene begraafplaats heeft een algemeen strooiveld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de as te verstrooien op of in een particulier graf. Hier kunt u, in uw aanwezigheid, de as laten uitstrooien door een medewerker van Begraafplaats Achterambacht. Het plaatsen van een gedenkteken is hier niet mogelijk.

Grafbedekking

De begraafplaats heeft voorschriften voor afmetingen, materiaalgebruik en wijze van aanbrengen van grafbedekking. Al deze informatie vindt u in de beheersverordening.

Gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf/urnenplaats is een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders nodig. Een steenhouwer kan u hierbij adviseren.

Grafbeplanting

Regels voor beplanting en het plaatsen van losse voorwerpen op, in of bij graven en urnenplaatsen:

Algemene graven en urnenplaatsen

Op de algemene graven en urnenplaatsen geldt dat niet-blijvende beplanting (bloemen en dergelijke) niet buiten de maximale maten van de grafruimte mogen worden geplaatst. Blijvende beplanting is niet toegestaan.

Particuliere graven

Op een particulier graf geldt dat de blijvende en niet-blijvende beplanting (bloemen en dergelijke) niet buiten de maximale maten van de grafruimte mogen worden geplaatst. Blijvende beplanting is toegestaan, maar heeft een maximale hoogte van 100 cm.

Losse voorwerpen

Het plaatsen van losse voorwerpen op graven en urnenplaatsen is niet toegestaan als deze van glas zijn en/of kunnen wegwaaien. Het plaatsen van losse voorwerpen op, in of bij de urnenplaatsen/strooiveld is niet toegestaan.

Onderhoud grafbedekking

De gebruiker/rechthebbende van een graf is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking.

Tarieven en meer informatie
Plattegrond Achterambacht

Plattegrond Achterambacht

 

Waalhof

Begraafplaats Waalhof | Graaf Willemlaan 8 | 3341 CE | Hendrik-Ido-Ambacht

Waalhof is de oudste begraafplaats van Hendrik-Ido-Ambacht. Hier wordt niet meer begraven. De oude toegangspoort met daarop de tekst "Zijt ook gij bereid?' is een Rijksmonument. Het oorlogsmonument op Waalhof herinnert ons aan gevallen Nederlandse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Een gedenksteen bevat de namen van Ambachtse oorlogsslachtoffers in (voormalig) Nederlands-Indië.

Hier worden jaarlijks op 4 mei, Nationale Dodenherdenking, kransen gelegd.

Dodenherdenking Waalhof
Kransen bij het graf van vier op Ambachtse grond gesneuvelde Nederlandse militairen.