Formulieren, tarieven en verordening

Voor het begraven op begraafplaats Achterambacht betaalt u kosten voor het graf, de begrafenis zelf en onderhoud van de begraafplaats.

De gemeenteraad stelt ieder jaar de tarieven vast, de begrafenisondernemer kan u informeren over de kosten.

Tarieven

De actuele publiekrechtelijke tarieven vindt u onder Tarieventabel aangaande de begraafplaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht 2023

Daarnaast worden elk jaar tarieven vastgesteld voor de cateringproducten, cateringpersoneel en andere privaatrechtelijke tarieven. Die vindt u onder Privaatrechtelijke tarieven Achterambacht per 1 september 2023.

Beheerverordening

Regels en afspraken die gelden voor de Ambachtse begraafplaatsen zijn vastgelegd in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 en de Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021, met daarin onder andere

  • verschillende soorten graven
  • de tijden waarop begraven kan worden
  • regels en welke stukken getoond moeten worden bij een begrafenis

Wet op de lijkbezorging

Er zijn veel regels voor begraven en cremeren. Deze staan in de landelijke Wet op de lijkbezorging.

Formulieren

Asbestemming

Voor het verzoek om een asbus te plaatsen of as van een dierbare overledene te verstrooien beantwoordt u het formulier asbestemming en stuur dat aan begraafplaats@h-i-ambacht.nl.

Begrafenis of uitvaart

Voor het verzoek om een begrafenis, particulier graf, of het gebruik van de aula beantwoordt u het formulier begrafenis en of uitvaart Hendrik-Ido-Ambacht en stuur dat aan begraafplaats@h-i-ambacht.nl.

Cateringformulier

Voor het aanvragen van producten voor de catering beantwoordt u ons cateringformulier.  Als wij een ingevuld en ondertekend formulier hebben ontvangen, regelen wij de rest voor u. 

Grafbedekking

Voor het verzoek om graf te bedekken beantwoordt u het formulier plaatsing grafbedekking (grafmonument) en stuur dat aan begraafplaats@h-i-ambacht.nl.