Nieuws over Ambachtse begraafplaatsen

  • Nieuw uiterlijk website

    11 augustus 2023

    De pagina's over de Ambachte begraafplaatsen zijn vernieuwd en daarmee gebruiksvriendelijker voor alle bezoekers.

  • Besluit vervallen verklaarde grafrechten

    19 januari 2023

    Periodiek publiceren we een lijst aan vervallen verklaarde grafrechten en wat u kunt doen als u het oneens bent met een vervallenverklaring.