Milieupas/Afvalpas

In Ambacht verzamelen we huishoudelijk restafval en GFT-E in ondergrondse containers. U hebt een Milieupas nodig om dat afval in de containers te werpen.

U gebruikt de pas als u afval in de ondergrondse container wilt gooien. In het pasje zit een chip. Door het pasje voor het scherm te houden, opent de ondergrondse container. Buig of beschadig de pas niet. Ook mag u met uw milieupas grofvuil aanbieden bij de Milieustraat, uw milieupas is uw toegangsbewijs. 

Waarom een pas?

We werken met het passysteem om te voorkomen dat afval van bedrijven of uit andere gemeenten in de containers terecht komt en daardoor te vlug vol raken. Met het pasje kunt u iedere ondergrondse container in Hendrik-Ido-Ambacht openen. Als een ondergrondse container vol is, dan kunt u het afval in een andere container kwijt.

Hoe krijg ik een Milieupas/Afvalpas?

De Milieupas/Afvalpas hoort bij de woning. Als u een woning koopt of huurt, is de Milieupas/Afvalpas in de woning aanwezig. Als dat niet zo is, vraag er dan naar bij de vorige bewoner. Gaat u verhuizen? Laat de pas dan achter in de woning. Bent u de pas kwijt, bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning of is er geen Milieupas in uw nieuwe woning aanwezig, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen.

Aanvragen Afvalpas

U kunt bij HVC een nieuwe afvalpas aanvragen.

Wat kost een Milieupas/Afvalpas?

Milieupas

De pas hoort bij de woning en wordt gratis in bruikleen gegeven aan de eerste bewoners van een nieuwbouwwoning. Vanaf 1 januari kunt u kosteloos een 'oude' kaart ophalen bij de gemeente, u heeft de 'oude' kaart kort nodig tot ook uw adres over is naar de nieuwe container. Bent u uw 'nieuwe rode' kaart kwijt? Dan vraagt u voor € 5,- een nieuwe pas op bij HVC. Tot de voorraad op is, kunt u bij de gemeente een beschermhoesje kopen voor €0,50. 


Afvalpas

Deze informatie volgt op een later moment.  

Gebruik Milieupas/Afvalpas

Milieupas

Houd de Milieupas enkele seconden voor het venster om het deksel van de ondergrondse container te openen. Hierna gooit u de huisvuilzak of het GFT-E  in de opening. Sluit hierna het deksel. Wilt u meer zakken weggooien, herhaal dan bovenstaande handelingen.

Afvalpas

Bij de nieuwe containers voor restafval kiest u of u een kleine zak (maximaal 30 liter) of een grote zak (maximaal 60 liter) wilt weggooien. Houd de Afvalpas een paar seconden voor het venster om het deksel van de ondergrondse container te openen. U kunt nu een kleine zak (tot 30 liter) inwerpen. Bied uw afvalpas nog een keer aan om een grote zak (tot 60 liter) weg te gooien. In deze instructiefilm leggen we uit hoe de container precies werkt.

Privacy 

Milieupas

De pas geeft alleen toegang tot de ondergrondse container. Het systeem weegt niet de hoeveelheid afval die u wegwerpt en gebruiken wij dus ook niet om te bepalen hoeveel afvalstoffenheffing u moet betalen.

Afvalpas

In de Afvalpas zit een chip die registreert dat de container wordt geopend en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. Zowel de gemeente als HVC zijn verantwoordelijk voor naleving van de privacyregels. In de privacyverklaring van HVC staat hoe de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt.

Wat mag in de ondergrondse container?

Het is niet altijd direct duidelijk in welke bak het afval mag. Hierdoor komen er nog veel herbruikbare materialen in het restafval terecht. Dat is zonde. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Check hieronder wat bij welk afval mag:

Zet nooit afval naast een ondergrondse container. Is de container vol of in storing, gooi uw afval dan in een andere container of neem het afval terug en probeer het later weer.

Grof vuil kunt u gratis kwijt bij de Milieustraat. Of u laat het, tegen betaling, door HVC ophalen. Een afspraak met HVC maakt u via de website www.hvcgroep.nlen telefoonnummer 0800 - 0700.

Is er een probleem aan een ondergrondse container, meld het dan via Fixi.nl. Dan kan het probleem vlug verholpen worden.

Bedrijfsafval

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van bedrijfsafval. Het is niet toegestaan om dit in de ondergrondse container te gooien. Ook is het niet toegestaan om het bedrijfsafval als particulier afval aan te bieden bij de Milieustraat. De Wet Milieubeheer bepaalt dat een onderneming moet samenwerken met een erkende afvalinzamelaar, zoals Netwerknv.nl.