Recycletarief: vragen en antwoorden

Per 1 januari 2024 voert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het recycletarief in. Het doel is minder restafval, meer herbruikbare stromen en lagere kosten. Vanaf 1 januari 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Door afval te scheiden heeft een Ambachter zelf invloed op de kosten van het variabele deel.

Een recycletarief leidt tot minder restafval, meer herbruikbare afvalstromen en lagere kosten. Dat is bewezen in de praktijk van andere gemeenten die al een recycletarief hebben ingevoerd. Een recycletarief is beter voor het milieu én hard nodig om de afvalverwerking betaalbaar te houden.

Met een recycletarief heeft u invloed op uw eigen afvalkosten. Een goede afvalscheider betaalt minder, anderen worden uitgedaagd om het beter te doen. 


 

Antwoorden op vaak gestelde vragen

Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over het recycletarief. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Over het recycletarief 

Wat is een recycletarief?

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. Daarvan wordt een deel van de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaald. Na invoering van een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een lager basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Een andere bekende naam voor recycletarief is ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief).

Wat is het doel van een recycletarief?

De hoeveelheid restafval moet fors omlaag. Dat is ook goed mogelijk. In het restafval zitten vaak veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken, zoals plastic en glas. De verbranding van restafval is duur en erg belastend voor het milieu. Bovendien heeft de Rijksoverheid een extra verbrandingsbelasting ingevoerd. Deze verbrandingsbelasting wordt naar verwachting steeds hoger. Als we niets doen, dan gaat iedereen in Ambacht veel hogere afvalstoffenheffingen betalen. Een recycletarief is een manier om afval scheiden te stimuleren. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder u betaalt. 

Blijft het aanbieden van gescheiden afval gratis?

Ja. Aanbieden van herbruikbaar huishoudelijk afval blijft gratis. Denk hierbij aan GFT-E, glas, oud papier, karton, textiel, plastic, blik en drinkpakken.

Waarom wordt een recycletarief ook wel een ‘eerlijker afvaltarief’ genoemd?

Nu betaalt iedereen via de afvalstoffenheffing mee aan de verwerking van restafval van mensen die slecht scheiden. Dat is eigenlijk gek: als de buren erg onzuinig zijn met gas of elektriciteit betaal je daar ook niet aan mee. Bij een recycletarief is dit eerlijker: de vervuiler betaalt dan.​​​​

Tarieven en rekenvoorbeelden
Ga ik meer betalen met het recycletarief?

Daar heeft u zelf invloed op. Vanaf 1 januari 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast deel en een variabel deel. Het vast deel is lager dan de afvalstoffenheffing nu. De hoogte van het variabele deel hangt af van het aantal keer dat u restafval in de ondergrondse container gooit of uw restafvalcontainer aan huis laat legen. Wie gemiddeld afval scheidt, hoeft met de voorgestelde tarieven niet meer te betalen dan nu.

Wat worden de tarieven?

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u per huishouden het vast tarief + een bedrag per inworp in de restafvalcontainer of leging van de minicontainer voor restafval:

Vast tarief

Eenpersoonshuishouden € 254,58*
Meerpersoonshuishouden € 368,98*

* Dit bedrag is exclusief een korting van € 7,50 per persoon/per jaar. Deze korting is gelijk aan 3 gratis inworpen van 60 liter en wordt verrekend met het vast tarief.

Variabel tarief

Kosten per inworp ondergrondse restafvalcontainer  
Inworp 30 liter € 1,25
Inworp 60 liter € 2,50
Kosten per leging minicontainer restafval  
Per minicontainer van 140 liter € 5,85
Per minicontainer van 240 liter € 10,00

​​

Het gescheiden aanbieden van gft-e, oud papier en karton, plastic, blik en drinkpakken, glas en textiel (herbruikbare afvalstromen) blijft gratis.

Rekenvoorbeelden

Hieronder volgt een aantal rekenvoorbeelden voor verschillende gezinssituaties.

Zelf een berekening maken van de kosten die u verwacht te maken? Download de Rekentool recycletarief gemeentehia 2024 en vul de oranje velden in die bij uw situatie horen. Druk op Enter en u ziet de totale kosten voor uw situatie.

Alleenstaande hardwerkende man van 53 jaar (gemiddelde afvalscheider)

Heeft een druk bestaan, is in zekere mate milieubewust. Hij doet wel aan afvalscheiding. Drankenkartons en oud papier houdt hij netjes apart. Zijn tuinafval gooit hij netjes in de GFT-E containers. Maar uit gemakzucht gooit hij ook regelmatig nog etensresten, verpakkingen bij het restafval. Zo heeft hij elke week een zak restafval van 30 liter. Hij weet dat het (veel) beter kan...

Vast basistarief eenpersoons huishouden € 254,58
Aantal personen in huishouden 1
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 7,50
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 247,08
Aantal aanbiedingen ondergrondse container (30 liter) 52
Variabel tarief (aantal * tarief) € 65,00
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 312,08

 

Alleenstaande milieubewuste jongedame (goede afvalscheider) 

Een ambitieuze jongedame die zich graag inzet voor haar medemens en zich ook verantwoordelijk voelt als rentmeester voor deze aarde. Ze is kritisch in wat ze koopt en gaat heel bewust om met het scheiden van afval. Sinds ze hiermee bezig is ontdekt ze dat er eigenlijk maar heel weinig afval is wat niet gescheiden en hergebruikt kan worden. Eigenlijk zijn het alleen nog wat keukendoekjes en een enkele keer nog wat vuile verpakkingen. Ze heeft eens per 4 weken een zakje van 10 liter restafval. Ze verzamelt dit in een grotere zak en eens per 10 - 12 weken gaat ze met haar zakje van 30 liter naar de ondergrondse afvalcontainer. 

Vast basistarief eenpersoons huishouden € 254,58
Aantal personen in huishouden 1
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 7,50
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 247,08
Aantal aanbiedingen ondergrondse container (30 liter) 5
Variabel tarief (aantal * tarief) € 6,25
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 253,33

 

Ouder milieubewust echtpaar (goede afvalscheiders)

Dit echtpaar scheidt het huishoudelijk afval al jaren. Het papier en karton gaat in de 240 liter container, plastic blik en drankenkartons in de speciale zak, het gft-e in de speciale gft-e bak in het keukenkastje en het klein beetje restafval in het 10-liter afvalbakje in de keuken. Voor invoering van het recycletarief was het een vast ritueel om elke zaterdagmorgen het gft-e en het restafval zakje naar de ondergrondse containers te brengen. Sinds de invoering van het recycletarief gaat het zakje met restafval in een grotere zak van 30 liter en eens per 4 weken is de 30 liter zak vol en wordt de 30 liter zak naar de ondergrondse restafval container gebracht. Het was even wennen, maar het werkt prima en het scheelt toch ook weer in de kosten. Door de kleine zakjes goed dicht te knopen hebben ze ook geen last van stank.

Vast basistarief meerpersoons huishouden € 368,98
Aantal personen in huishouden 2
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 15,00
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 353,98
Aantal aanbiedingen ondergrondse container (30 liter) 13
Variabel tarief (aantal * tarief) € 16,25
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 370,23
Gezin met 6 opgroeiende kinderen (gemiddelde afvalscheiders)

Vader, moeder en 6 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18. De kinderen helpen in het huishouden en weten dat niet alle afval in de afvalbak mag. Maar ja als vader en moeder even niet kijken gaat er toch nog wel eens wat etensresten of verpakkingen bij het restafval. Ze hebben daarom bijna elke week, met uitzonderingen van de vakantie, toch nog een grote 60 liter zak vol die ze als restafval aanbieden.

Vast basistarief meerpersoons huishouden € 368,98
Aantal personen in huishouden 8
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 60,00
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 308,98
Aantal aanbiedingen ondergrondse container (60 liter) 50
Variabel tarief (aantal * tarief) € 125,00
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 433,98
Milieubewust gezin in buitengebied met 4 kinderen (gemiddelde afvalscheiders, inclusief luiers)

Vader, moeder met 4 kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 en de jongste 2 kinderen nog in de luiers. Alle PBD, GFT, papier en karton wordt netjes gescheiden gehouden. Helaas de luiers moeten bij het restafval. De 240 liter minicontainer is daarom elke 4 weken bijna vol, met vooral luiers, en deze weegt dan ook behoorlijk zwaar. Alleen in de zomervakantie slaan ze wel eens een inzamelronde over. 

Vast basistarief meerpersoons huishouden € 368,98
Aantal personen in huishouden 6
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 45,00
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 323,98
Aantal legingen minicontainer aan huis (240 liter) 12
Variabel tarief (aantal * tarief) € 120,00
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 443,98
Hardwerkende klimaatontkenner (slechte afvalscheider)

Gezin met 5 personen. Drie opgroeiende kinderen en twee volwassenen. Afvalscheiden doen ze niet aan. Ze vinden het onzinnig en lastig. Ze gooien alles in de grote afvalbak waarin een royale 60 liter zak inpast. Ze hebben één tot twee grote 60 liter zakken afval per week. De zakken wegen bijna niets want ze zitten vol met melkpakken, plastic verpakkingsbakjes, kartonnen dozen van de webwinkels, een beetje etensresten etc.

Vastebasistarief meerpersoons huishouden € 368,98
Aantal personen in huishouden 5
Korting volume vrije inworpen (aantal personen x € 7,50) € 37,50
Aanslag vast tarief in 2024 (vast basistarief - korting) € 331,48
Aantal aanbiedingen ondergrondse container (60 liter) 80
Variabel tarief (aantal * tarief) € 200,00
Totaal tarief (vast tarief - korting + variabel tarief) € 531,48
Kan ik zien hoe vaak ik restafval aanbied?

In de HVC-app kunt u zien hoe vaak uw huishouden restafval heeft weggegooid. Download de HVC app en maak een account aan via hvcgroep.nl/app.

Hoe kan ik besparen op het variabele deel?

Door uw afval goed te scheiden. Door minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien of uw restafvalbak aan huis te laten legen, kunt u besparen op het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. Kijk voor tips over afval scheiden op hvcgroep.nl/afvalscheiden.

Regelingen
Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval

Heeft u door een ziekte of handicap onvermijdbaar medisch afval (dat niet gescheiden ingeleverd kan worden)? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval. Als u recht heeft op de regeling betaalt u een maximum bedrag aan afvalstoffenheffing. Door dit maximum betaalt u nooit meer dan het gemiddeld aantal inworpen van een (één- of meerpersoons) huishouden. Lees meer op de pagina Medisch afval

Ik maak gebruik van de kwijtscheldingsregeling. Blijft deze bestaan?

Ja, ook met het recycletarief is kwijtschelding mogelijk. Maar de regeling verandert wel. Er komt een maximum bedrag voor kwijtschelding. Dit is € 319,58 voor een eenpersoonshuishouden en € 458,98 voor een meerpersoonshuishouden. Opent u de ondergrondse restafvalcontainer vaker of laat u vaker uw restafvalcontainer aan huis legen dan in de tabel hieronder staat? Dan moet u hier na 1 januari 2024 wél voor betalen. Het loont dus om goed uw afval te scheiden.

Aantal personen in uw huishouden

Aanslag vast tarief februari 2024

Maximaal aantal zakken restafval van 60 liter waar u kwijtschelding voor kunt krijgen*

Maximale kwijtschelding

1

€ 247,08

29

€ 319,58

2

€ 353,98

42

€ 458,98

3

€ 346,48

45

€ 458,98

4

€ 338,98

48

€ 458,98

5

€ 331,48

51

€ 458,98

6

€ 323,98

54

€ 458,98

7

€ 316,48

57

€ 458,98

8

€ 308,98

60

€ 458,98

Als u een huishouden hebt met meer dan acht personen daalt de aanslag van het vast tarief in 2024 steeds met € 7,50 per persoon en kunt u per persoon steeds voor drie restafvalzakken van 60 liter extra kwijtschelding ontvangen.

* Eén zak van 60 liter staat gelijk aan twee zakken van 30 liter. Heeft u een 140 of 240 liter restafvalcontainer aan huis dan is het maximaal aantal ledigingen naar verhouding. Een huishouden met 8 personen met een 240 liter restafvalcontainer kan maximaal voor 15 ledigingen kwijtschelding krijgen.

Aanleiding: duurzame en betaalbare afvalverwerking

Waarom eigenlijk een recycletarief?

Net als andere gemeenten in Nederland wil gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de hoeveelheid restafval verminderen. Gemeenten met een recycletarief hebben minder restafval, meer herbruikbare afvalstromen en lagere kosten. Nog veel te veel grondstoffen die we opnieuw zouden kunnen gebruiken (recyclen), worden als restafval verbrand. Dat is erg belastend voor het milieu. Ook kunnen we door afval beter te scheiden, ons systeem met ondergrondse afvalcontainers betaalbaar houden. Verbranden van restafval is veel duurder dan het verwerken van herbruikbare afvalstromen zoals melkpakken, plastic verpakkingsbakjes, etensresten en kartonnen dozen. Daarnaast wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Als we niets doen, gaat iedereen in Ambacht veel meer afvalheffingen betalen. Het recycletarief zorgt voor een eerlijke verdeling.

Wat betekent een recycletarief voor het milieu?

Met een recycletarief wordt onze hoeveelheid restafval minder, gemiddeld één vrachtwagenlading restafval per dag. Per jaar komt dit neer op 3700 ton minder restafval wat verbrand hoeft te worden en opgaat in een rookwolk vol CO2.

Waarom wordt verbranden van restafval steeds duurder?

De Rijksoverheid heeft een extra verbrandingsbelasting op restafval ingevoerd, die naar verwachting steeds hoger wordt. Als er niets verandert in Ambacht, zorgt deze belasting voor een flinke kostenstijging voor het verbranden van restafval. Als we niets doen, gaat iedereen in Ambacht veel meer afvalheffingen betalen. Het doel van het recycletarief is om de kosten eerlijker te verdelen en goed scheiden te stimuleren.

Praktische vragen

Hoe werkt de Afvalpas?

Met de Afvalpas heeft u toegang tot ondergrondse containers en de Milieustraat. De pas is gekoppeld aan uw woonadres en alleen voor uw huishouden bedoeld. Bewaar de pas zorgvuldig en geef deze niet zomaar weg. U opent met de pas namelijk niet alleen de ondergrondse containers. Vanaf 1 januari 2024 wordt het variabele deel van het recycletarief berekend op basis van het aantal keren dat u restafval hebt aangeboden met uw Afvalpas. Een belangrijke pas dus; bewaar deze goed en geef deze niet zomaar weg. Indien uw pas zoekraakt of gestolen wordt, vragen wij u direct contact op te nemen met de klantenservice van HVC op 0800-0700. Het klonen van afvalpassen, ook voor eigen gebruik is een strafbaar feit, waarvan wij bij constatering direct aangifte zullen doen.

(Laten) kopiëren Afvalpas mag niet

Het lijkt handig: een kopie van uw Afvalpas als druppel aan uw sleutelhanger. Of een tweede pas voor het geval u de eerste niet kunt vinden. Maar het is (wettelijk) niet toegestaan om een pas voor ondergrondse containers of de Milieustraat te (laten) kopiëren. Ook niet in de vorm van een zogenaamde druppel. Kijk voor meer informatie op de website van HVC

Hoe werkt de ondergrondse container voor restafval?

Bij de ondergrondse containers voor restafval kunt u kiezen of u een kleine zak (tot 30 liter) of een grote zak (van 30 tot 60 liter) wilt weggooien. Voor een kleine zak scant u uw afvalpas één keer. Voor een grote zak  (van 30 tot 60 liter) scant uw afvalpas twee keer. Kijk onderstaande video om te zien hoe het werkt.

IFrame

Wat als er een storing is bij de restafvalcontainer? En moet ik dan nog steeds betalen?

Als er een storing is en de klep gaat niet open, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.​​​​​

Wat doen we met incontinentiemateriaal en medisch afval?

Heeft u door een ziekte of handicap onvermijdbaar medisch afval (dat niet gescheiden ingeleverd kan worden)? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval. Als u recht heeft op de regeling betaalt u een maximum bedrag aan afvalstoffenheffing. Door dit maximum betaalt u nooit meer dan het gemiddeld aantal inworpen van een (één- of meerpersoons) huishouden. Lees meer op de pagina Medisch afval

Regelmatig ruim ik zwerfafval op. Waar laat ik de afvalzak?

Voor een schoon Ambacht zorgen we samen. We waarderen het enorm als u helpt Ambacht netjes te houden. Bijvoorbeeld door afval te prikken. Afvalzakken met zwerfvuil kunt u vanaf 1 januari 2024 gratis thuis laten ophalen. Zo hoeft u niet te betalen om zwerfvuil in de restafvalcontainer te gooien. Lees meer op de pagina Regeling Zwerfafval.

Hoe kan ik straks mijn hondenpoepzakjes weggooien?

Dit kan dan straks alleen in de afvalbakken of hondenpoepbakken. Als deze er te weinig zijn binnen een redelijke afstand, plaatsen we extra bakken.

Wat doe ik als ik maar weinig restafval heb?

Na invoering van een recycletarief kunt u bij de ondergrondse container -net zoals nu- een zak van 60 liter kwijt. Dit is de grootte van een gebruikelijke grijze huisvuilzak. In containers is ook een opening voor een zak van 30 liter en wie in het buitengebied woont, kan kiezen voor een minicontainer van 140 liter in plaats van 240 liter voor restafval. U betaalt naar verhouding. U betaalt dus minder recycletarief als u een kleine zak of minicontainer aanbiedt.

Leidt een recycletarief tot meer bijplaatsingen en dumpingen?

Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt een recycletarief niet of beperkt te leiden tot meer bijplaatsingen en dumpingen. Wel blijkt in andere gemeenten dat inwoners het dumpen van afval vaker melden door extra aandacht hiervoor na de invoering van recycletarief. Om hinder en overlast zoveel mogelijk te voorkomen, zijn controle en handhaving onderdeel van de plannen.
Werking van de afvalinzameling

Waarom betalen per keer dat ik restafval aanbied, en niet per kilo?

Na invoering van een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Het basistarief wordt flink lager dan de huidige afvalstoffenheffing. Het recycletarief betaalt u iedere keer dat u een zak in de ondergrondse container werpt of de minicontainer aan de straat zet. Een recycletarief op basis van aantal aanbiedingen is voordeliger en minder storingsgevoelig dan op basis van het aantal kilo's. Daarom kiezen we voor het aantal maal dat restafval aangeboden wordt en niet voor het gewicht van het afval.

Hoe weet de gemeente hoe vaak ik restafval aanbied?

Elke storting in een ondergrondse restafvalcontainer wordt geregistreerd. Inwoners van het buitengebied hebben begin 2023 nieuwe minicontainers ontvangen die van een chip zijn voorzien. Elke lediging wordt geregistreerd. Op de pas staan geen persoonlijke gegevens. De pas hoort bij de woning. Daarom laat u de pas achter wanneer u gaat verhuizen.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval aanbied?

In de HVC-app kunt u zien hoe vaak uw huishouden restafval heeft weggegooid. Download de HVC app en maak een account aan via hvcgroep.nl/app.

Afval scheiden

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Afval goed scheiden is veel duurzamer en beter voor het milieu. In restafval zitten nog veel herbruikbare grondstoffen. Ook wordt het verbranden van restafval steeds duurder door een extra verbrandingsbelasting op restafval van de landelijke overheid.

Wat gebeurt er met gescheiden afval?

Goed gescheiden afval levert grondstoffen op. Van plastic verpakkingen kunnen nieuwe verpakkingen gemaakt worden. Groente-, Fruit-, Tuinafval en etensresten (GFT-E) zijn de basis voor 'groen gas' en compost. Ook oud papier, textiel en glas kunnen gerecycled worden naar nieuwe producten.

Hoe kan ik beter afval scheiden en mijn restafval verminderen?

Wie afval goed scheidt, houdt maar weinig restafval over. Welk afval waar hoort, leest u op onze pagina afvalinzameling. Wist u trouwens dat u voor uw smartphone de HVC-app kunt downloaden, met een actuele afvalwijzer én een barcode scanner om bij twijfelgevallen te zien wat in welke bak hoort? U vindt de app in de iPhone app store en de Google Play store.