Wmo - ondersteuning bij zelfstandig leven

Het doel van de Wmo is 'mee blijven doen'. Hier ziet u welke mogelijkheden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht daarvoor biedt.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat volwassen Ambachters zoveel mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Dat bepaalt namelijk in grote mate hoe gelukkig mensen zich voelen. Soms lukt het niet zelfstandig te functioneren, dan is ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld door ziekte en/of een beperking.

Ondersteuning

Verkeert u in zo'n situatie, dan kunt u misschien  ondersteuning krijgen van familie, mensen uit uw omgeving, Sophia Sociaal Team of andere organisaties. Is dat niet mogelijk, dan kunt u misschien een 'maatwerkvoorziening' volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. Met maatwerkvoorziening bedoelen we een (gedeeltelijke) oplossing van uw probleem of problemen. Bijvoorbeeld een traplift, een scootmobiel en huishoudelijke hulp. 

Algemene en maatwerkvoorzieningen

In Hendrik-Ido-Ambacht wordt lichte steun, algemene voorzieningen genoemd, geregeld via Sophia Sociaal Team. Zwaardere vormen van ondersteuning, fysieke hulpmiddelen en aanpassingen van uw woning noemen we maatwerkvoorzieningen. Die worden voor gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uitgevoerd door Sociale Dienst Drechtsteden. Voor dit soort voorzieningen heeft u een 'indicatie' nodig, een officiële aanwijzing waarop staat welke voorziening u nodig hebt. Ook de indicatie wordt geregeld via Sociale Dienst Drechtsteden, nadat de dienst een Wmo-melding van u heeft ontvangen. Hierop volgt een 'keukentafelgesprek', een consulent van Sociale Dienst Drechtsteden bespreekt uw situatie en de mogelijkheden bij u thuis. U krijgt hiervan een verslag. Daarna kunt u officieel om een maatwerkvoorziening vragen.

Zelf klein deel betalen

Maakt u gebruik van een of meer maatwerkvoorzieningen, dan betaalt de gemeente het grootste deel van de kosten daarvoor. U betaalt maandelijks een bepaald bedrag aan eigen bijdrage voor iedere maatwerkvoorziening. Die is in 2023 € 19,- per maand. Dat bedrag wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor specifieke maatwerkvoorzieningen kan een extra eigen bijdrage worden gevraagd. Die worden niet door het CAK geïnd, maar door (informatie volgt).

Enkele vormen van ondersteuning

Ik kan (tijdelijk) mijn huishouden niet zelf doen, kan ik ondersteuning krijgen?

Ja, dat kan. Op de website van Sociale Dienst Drechtsteden vindt u informatie daarover.

Ik kan (tijdelijk) niet zelf mijn kleding wassen en strijken, kan ik ondersteuning krijgen?

Ja, dat kan. Als u een indicatie heeft, kunt u gebruik makenv an de was-en strijkservice Drechtsteden. Uw vuile was wordt aan huis opgehaald. Daarna wordt die gemerkt. U krijgt de  was binnen drie werkdagen schoon, droog, gestreken en gevouwen terug. Op de site wast-h-i-ambacht.nl vindt u meer informatie.

Hoe kan ik reizen in de regio?

Kunt u niet zelfstandig reizen met eigen of openbaar vervoer, dan zijn er andere mogelijkheden. bijvoorbeeld een scootmobiel, een driewielfiets of vervoer met de Drecht- en Wijkhopper. Informatie hierover vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden

Maakt u gebruik van de Wijk- en Drechthopper, dan betaalt u € 19,- per maand. Reist u tijdens daluren, dan betaalt u 0.108 cent met kilometer, tijdens piekuren 0,155. U kunt maximaal 1.500 kilometer per jaar reizen met de Wijk- en Drechthopper.

Ik wil mijn woning laten aanpassen, kan dat?

Ja, als u langer zelfstandig kunt wonen in uw woning als daar iets aan veranderd wordt, betaalt in veel gevallen de gemeente een groot deel van die kosten. Informatie hierover vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

U betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Ik heb een rolstoel nodig. Kan ik die krijgen?

Ja, als u zich niet goed kunt verplaatsen in uw woning en daarbuiten, dan kunt u waarschijnlijk een reolstoel of ander hulpmiddel gebruiken. Informatie hierover vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

U betaalt een eigen bijdrage van € 19,- per maand.

Ik wil mijn dag zinvol(ler) besteden, kan ik daar hulp bij krijgen?

Ja, in veel gevallen wel. Lukt het u niet om zelf als bijvorbeeld vrijwilligers ergens aande slag te gaan, dan kan dagbesteding zinvol zijn. U doet dan strucurele activiteiten onder begeleiding van een professional. Dat kan nadat u een indicatie heeft gekregen van Sociale Dienst Drechtsteden. Informatie over dagbesteding vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Natura of PGB (persoonsgebonden budget), wat is het verschil?

Voor de meeste voorzieningen kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie u kunt kiezen. Bij een pgb koopt u zelf zorg in. U kunt een pgb en zorg in natura combineren. Informatie hierover vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Ik zoek andere ondersteuning, waar vind ik die?

Veel informatie over zorg en ondersteuning vindt u op deze website onder Ambacht Sociaal.

U kunt ook informatie vinden op de website van
Sophia Sociaal Team​​​​
H​et CAK​​​​​
CIZ
Kennisloket thuis in blijvende zorg

Contact over deze pagina

Is bovenstaande informatie onvolledig, onduidelijk of heef u suggesties voor verbetering, neem dan alstublieft kunt u contact opnemen met dhr. F.J. Alkema, senior beleidsmedewerker Wmo van de gemeente. De heer Alkema is telefonisch bereikbaar via 078 770 2620 en per e-mail via f.alkema@h-i-ambacht.nl.