Werk & Geld

Wilt u advies welke steun bij u past? Of zoekt u hulp bij aanvragen?
Organisaties die u hier gratis bij helpen vind u op de pagina Wegwijs & steun.

Sollicitatietraining, loopbaangesprekken, matching en scholing 
Kort werkloos, ww-uitkering, jong arbeidsbeperkt (Wajong)

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

ü werk.nl
) 088 898 9294
G Weizigtweg 33 Dordrecht

Langer werkloos, bijstandsuitkering & herintreden

ü socialedienstdrechtsteden.nl
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Persoonlijk Minima Budget (PMB) - extra geld voor wie klein inkomen heeft

Is uw inkomen klein en wordt het de komende tijd niet groter, dan kunt u misschien geld krijgen van de Scociale Dienst Drechtsteden. Dat geld noemen we Persoonlijk Minima Budget, PMB.

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kunt u een PMB krijgen:

 • als uw inkomen lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen, het WSM. Het WSM is het geld dat u minimaal nodig hebt voor uw levensonderhoud: voedsel, kleding, huisvesting enzovoort. 
 • als u minstens 1 jaar premies hebt betaald
 • en € 100,- extra als kinderen deel zijn van uw huishouden
 • van 45% van de geldende bijstandsnorm 
 • als duidelijk is en blijft dat u probeert om uw inkomen te vergroten.
Bijzondere Bijstand - eenmalig extra geld voor wie klein inkomen heeft

Is uw inkomen en klein en moet u iets groots kopen of betalen, dan kunt u daar misschien geld voor krijgen van de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat geld noemen we Bijzondere Bijstand.

Op de website van Sociale Dienst Drechtsteden ziet u voor welke kosten u Bijzondere Bijstand kunt vragen

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kunt u Bijzondere Bijstand krijgen:

 • als uw inkomen lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen, het WSM. Het WSM is het geld dat u minimaal nodig hebt voor uw levensonderhoud: voedsel, kleding, huisvesting enzovoort. 
 • als u vermogen niet groter is dan:
  • alleenstaand: €6.505,-
  • gehuwd: € 13.010,-
 • als uw draagkracht 35% van het meerinkomen is 
 • als uw draagkracht 100%van het meervermogen is
 • met terugwerkende kracht tot een maximum van 6 maanden
 • in de vorm van leenbijstand voor het kopen van duurzame gebruiksgoedern
 • aan de hand van geïndexeerde richtprijzen
 • voor medische kosten volgens onze coulanceregeling 

 

Hulp bij geldzorgen en schulden

Blijf niet te lang lopen met vragen over geld, betalingsachterstanden en schulden. U kunt gratis advies en schuldhulpverlening ontvangen wanneer u uw rekeningen niet meer kunt betalen.

Schuldhulpmaatje
ü schuldhulpmaatje.nl/drechtsteden
) 06 4289 9541
M shmdordrecht@gmail.com

Geldadviseur Sophia Sociaal Team
ü sophia.nl
) 078 682 2416

Advies en wettelijke schuldhulpverlening:
ü socialedienstdrechtsteden.nl
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Ambachtse Bond - snel geld in acute situaties
bedoeld voor organisaties 
ü​ ​​​www.h-i-ambacht.nl/AmbachtseBond
ü onsplatform.tv/ambachtsebond

Energietoeslag (eenmalig)
voor huishoudens op of net boven sociaal minimumniveau
ü socialedienstdrechtsteden.nl

Extra geld

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden kunt u terecht voor aanvullingen van uw inkomen. Denk hierbij aan:

Bijzondere Bijstand -  eenmalig extra geld voor klein inkomen heeft

Is uw inkomen en klein en moet u iets groots kopen of betalen, dan kunt u daar misschien geld voor krijgen van de Socaile Dienst Drechtsteden. Dat geld noemen we Bijzondere Bijstand.

Op de website van Sociale Dienst Drechtsteden ziet u voor welke kosten u Bijzondere Bijstand kunt vragen

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kunt u Bijzondere Bijstand krijgen:

 • als uw inkomen lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen, het WSM. Het WSM is het geld dat u minimaal nodig hebt voor uw levensonderhoud: voedsel, kleding, huisvesting enzovoort. 
 • als u vermogen niet groter is dan:
  • alleenstaand: €6.505,-
  • gehuwd: € 13.010,-
 • als uw draagkracht 35% van het meerinkomen is 
 • als uw draagkracht 100%van het meervermogen is
 • met terugwerkende kracht tot een maxmum van 6 maanden
 • in de vorm van leenbijstand voor het kopen van duurzame gebruiksgoederen
 • aan de hand van geïndexeerde richtprijzen
 • voor medische kosten volgens onze coulanceregeling
Persoonlijk Minima Budget (PMB) - extra geld voor wie klein inkomen heeft

Is uw inkomen klein en wordt het de komende tijd niet groter, dan kunt u misschien geld krijgen van de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat geld noemen we Persoonlijk Minima Budget, PMB.

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kunt u een PMB krijgen:

 • als uw inkomen lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen, het WSM. Het WSM is het geld dat u minimaal nodig hebt voor uw levensonderhoud: voedsel, kleding, huisvesting enzovoort. 
 • als u minstens 1 jaar premies hebt betaald
 • en € 100,- extra als kinderen deel zijn van uw huishouden
 • van 45% van de geldende bijstandsnorm 
 • als duidelijk is en blijft dat u probeert om uw inkomen te vergroten.
Financiële ondersteuning voor studie
 • Financiële bijdrage studeren met een beperking (individuele studietoeslag)

ü Financiële ondersteuning door Sociale Dienst Drechtsteden
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Zorgverzekering via de gemeente (gemeentepolis)

Hebt u een klein inkomen, dan kan het goed zijn om uw zorgverzekering te regelen via CZM. U hoeft dan misschien minder premie te betalen. Als u medische kosten maakt, hoeft u in veel gevallen daar niet zelf voor te betalen. U betaalt dus in veel gevallen geen eigen bijdrage.

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kunt u uw zorgverzekering afsluiten bij CZM:

ü gezondverzekerd.nl/gemeente/hendrik-ido-ambacht

Corona(maatregelen) en geldzaken

Het coronavirus heeft voor veel mensen gevolgen voor de portemonnee. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden vindt u een actueel overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning.

Sociale Dienst Drechtsteden
ü Corona en geldzaken bij Sociale Dienst Drechtsteden
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Hulp bij belastingaangifte

Belastingaangifte doen is soms lastig. In de maanden maart en april staat het Financieel Hulphuis gratis voor u klaar om u te helpen.

MEE Plus
ü meeplus.nl
) 088 123 7100
G Johan de Wittstraat 40A, Dordrecht

Geen of minder gemeentelijke belastingen betalen

In sommige gevallen mogen we de gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Voor een deel of helemaal. Dat heet (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
ü h-i-ambacht.nl/belastingen
) 14 078 
G Weteringsingel 1,  Hendrik-Ido-Ambacht

Leren en werken

Meer kans op een goed salaris? Werk aan uw ontwikkeling door tegelijk te leren en te werken. Voor wie werk zoekt, voor wie werk heeft, zzp'ers en werkgevers.

Leerwerkloket Drechtsteden
ü drechtsteden.leerwerkloket.nl
) 06 8353 7617 (ook WhatsApp)

Voedselbank

Hebt u na het betalen van de vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, etc) te weinig geld over om van te leven? Dan kunt u bij de Voedselbank terecht voor een voedselpakket.

Voedselbank
ü voedselbank-h-i-ambacht.nl
G Schildmanstraat 72, Hendrik-Ido-Ambacht

Kinderopvang 

Hebt u een klein inkomen, dan kan de gemeente meebetalen aan de kosten voor kinderopvang.

Voorwaarden:

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan betaalt de gemeente mee aan de kosten voor kinderopvang:

 • als uw inkomen lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen.
 • als uw vermogen niet groter is dan:
  • alleenstaand: €.6.505,-
  • gehuwden: € 13.010,-
 • met terugwerkende kracht tot een maximum van 6 maanden.

 

Toeslagen: bijdrage in maandelijkse kosten

Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken en een aanvraag doen voor:
• zorgtoeslag: voor kosten van uw Nederlandse zorgverzekering;
• huurtoeslag: voor huurkosten van uw woning;
• kinderopvangtoeslag: voor kosten van de kinderopvang;
• kindgebonden budget: voor kosten van uw kinderen tot 18 jaar.

Belastingdienst
ü toeslagen.nl
) 0800 0543

Geld voor school-, muziek- en sportactiviteiten aan kinderen

U kunt een bijdrage aanvragen om uw kinderen van 4 tot 18 jaar mee te laten doen aan allerlei activiteiten. U kunt denken aan: contributie, muziekles, fiets, sport- en schoolspullen en meer.

Voorwaarden

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht, dan kan het SMS Kinderfonds u helpen met het betalen van rekeningen voor School-, Muziek- en Sportactiviteiten aan uw kind(deren):

 • als uw inkomen lager is dan 140% van het Wettelijk Sociaal Minimum Inkomen, het WSM. Het WSM is het geld dat u minimaal nodig hebt voor uw levensonderhoud: voedsel, kleding, huisvesting enzovoort. 
 • voor maximaal € 275,- per jaar voor een kind op de basisschool, voor maximaal €790,- per jaar voor een kind op het Voortgezet Onderwijs, mbo en hbo

Stichting Leergeld Drechtsteden / SMS Kinderfonds
ü leergelddrechtsteden.nl

Financiële steun aan zelfstandige ondernemers (Bbz)

Bent u zelfstandige en komt u in geldnood, dan kunt u misschien tijdelijk geld krijgen. U kunt hier ook om hulp vagen als u een bijstandsuitkering ontvangt, maar een eigen bedrijf wil beginnen.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
ü rotterdam.nl/rbz
) 010 433 9600

Begeleiding voor ondernemers

Gratis begeleiding voor ondernemers bij vragen over geldzaken, schuldhulpverlening en geldproblemen. Soms hebt u dan recht op financiële ondersteuning (bijstand voor zelfstandigen). Ook kunt u steun ontvangen om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen.

Ondernemersloket Drechtsteden
ü socialedienstdrechtsteden.nl
) 010 433 9600 (08.30 - 17.00 uur)
G Welkom op afspraak