Ambachts Verbond Vroegsignalering

Deelnemers in het Ambachts Verbond Vroegsignalering zorgen ervoor dat zij (beginnende) problemen bij inwoners in een vroeg stadium zien én proberen direct te zorgen voor de juiste weg naar hulp. Onderstaande deelnemers hebben zich tot nu aangesloten. U leest hieronder ook de reden waarom zij zich hebben aangesloten bij het Ambachts Verbond.

Ook meedoen? Dat kan! Zend een e-mail aaan Sophia Sociaal Team: info@sophiasociaalteam.nl

 

Albert Heijn Reeweg

Wij doen mee omdat in deze moeilijke tijden steeds meer mensen financieel en mentaal in de knoop zitten. Wij zijn een buurtsuper waar de buurt ons team kent en het team de buurt kent.

Albert Heijn Sophiapromenade

Het is fijn om contact te hebben met het Ambachts Verbond Vroegsignalering als er een vermoeden is dat een medewerker of klant hulp nodig heeft die we zelf niet kunnen bieden. Maar ook dat we anderen in het verbond kunnen ondersteunen bij hulpvragen of projecten.

Alzheimer Nederland

Bij dementie is vroegsignalering belangrijk omdat je in dat stadium goed de juiste hulp kan regelen, niet alleen voor nu maar ook voor later als het minder gaat. We maken ons hard voor een dementievriendelijke gemeente en daar hoort aandacht voor vroegsignalering bij. We werken hier graag samen aan met alle partijen in het Ambachts Verbond.

Ambachtse Muziekschool

Wekelijks ontvangen wij vele leerlingen, van jong tot oud, die met plezier muziekles bij ons volgen. Het is voor ons fijn om bij het Ambachts Verbond aan te sluiten zodat we onze leerlingen met een hulpvraag direct kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.

De Ark

De Ark heeft ‘aandacht voor mensen’ als eerste motto in haar mission statement en wil bijdragen aan een herbergzame samenleving. Maar dat realiseer je niet zonder een netwerk van betrokken partners.

ASWH

Wij willen dat al onze leden aan het verenigingsleven kunnen deelnemen, ongeacht hun status. Leden met problemen of kwetsbare leden willen wij ondersteunen, begeleiden en in staat stellen toch te voetballen. Daarvoor nemen wij deel aan vroegsignalering.

De Blije Borgh

Zorgorganisatie De Blije Borgh is het kloppend hart van de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht en speelt een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van behoefte aan zorg en ondersteuning bij ouderen. Daarom nemen wij graag deel aan het Ambachts Verbond Vroegsignalering.

Bibliotheek AanZet

De bibliotheek heeft een signalerende en doorverwijzende functie naar het Sociaal Portaal. Wij zien ook inwoners die informatie of hulp zoeken. Een gesprek kan hierbij leiden tot een (warme) doorverwijzing naar sociale partners of het sociaal portaal. Wij nemen hier de rol van informatieverstrekker en faciliteren inloopspreekuren van sociale partners.

De Open Hof

Wij dragen het verbond een warm hart toe en zullen in voorkomende gevallen bij mensen uit onze kerk, waar een nijpende financiële situatie zich voordoet, op het verbond wijzen. Dit naast Schuldhulpmaatje. Onze Diaconie is daar attent op.

Eleos

Eleos biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijke geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. Het Ambachts Verbond Vroegsignalering past daar prima bij.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Zeker in deze tijd van sociale en economische onzekerheid kan het Ambachts Verbond Vroegsignalering de komende jaren een belangrijke rol spelen voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

Hi5Ambacht

We onderschrijven het belang van vroegsignalering en ondersteunen de sportverenigingen graag om hierin ook hun rol te kunnen pakken.

HipHelpt van A tot Z

HiPHelptvanAtotZ doet mee omdat: Wij inwoners helpen die om hulp vragen voor voornamelijk klusjes in en rondom huis en tuin. Onze hulpbieders komen bij mensen achter de voordeur en krijgen hierdoor vaak zicht op knelpunten en kunnen zo een signalerende rol spelen indien gewenst door de hulpvrager.

Huisartsengroep Hendrik-Ido-Ambacht

Ook als huisartsen zien wij het belang van vroegsignalering, het is een belangrijk onderdeel van ons werk. Met deelname aan het Ambachts Verbond hopen wij hieraan een extra bijdrage te kunnen leveren.

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Het gaat om sociale, emotionele steun, vaak in combinatie met één of meerdere praktische ondersteuningsvragen. Zo streven wij ernaar om vroegtijdig steun te bieden. Dat sluit mooi aan bij het gedachtengoed van het Ambachts Verbond Vroegsignalering.

IFC

We maken deel uit van een complexe samenleving en IFC wil haar leden een veilige omgeving bieden. We hebben ons aangesloten bij het Ambachts Verbond omdat dit platform interactie biedt met andere verenigingen, stichtingen enz. Ook biedt het de mogelijkheid trainers en begeleiders te helpen bij het ontwikkelen van een “antenne”.

Jeugdteam Ambacht

We vinden het belangrijk om samen met andere partijen in Ambacht een breder vangnet te kunnen zijn voor de kwetsbaarste inwoners.

Jong Zwijndrechtse Waard

Wij komen in contact met mensen met een hulpvraag en een beperkt netwerk waardoor sommige vragen lastig zijn om zelf op te lossen. Het is daarom belangrijk dat we snel kunnen schakelen en een sterk netwerk achter ons hebben waardoor we meer en sneller onze hulpvragers kunnen helpen.

Mastenbroek Mantelzorgmakelaar

Mastenbroek Mantelzorgmakelaar biedt een luisterend oor in een uitgebreid intakegesprek, zet de zorgzaken voor u op een rij en neemt tijdrovende regeltaken over. U behoudt altijd de regie.

MEE Mantelzorg

We breiden ons netwerk uit en onderhouden korte lijnen met het netwerk zodat er snel geschakeld kan worden. Bovendien kunnen de korte lijnen die hierdoor ontstaan met andere Ambachtse organisaties, eventuele projecten vanuit MEE die we breder willen trekken ondersteunen.

PLUS Alfred Koehoorn

Als PLUS supermarkt zien we dagelijks veel vaste klanten in onze winkel waarmee we vaak een praatje hebben. Onze medewerkers zijn al alert. Het initiatief van het Ambachts Verbond is daarom een logische aanvulling voor ons en maken we daar graag onderdeel van uit.

Rhiant

Rhiant vindt het belangrijk om samen met andere organisaties van het Ambachts Verbond een vangnet te creëren. Binnen Rhiant zijn we ons bewust van onze kwetsbare huurders en we vinden het dan ook belangrijk dat wij hen tijdig bij de juiste organisaties kunnen aandragen en verwijzen wanneer dit nodig is.

SchuldHulpMaatje

Als SchuldHulpMaatje lopen we soms tegen hulpvragen aan die we niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom is het goed dat we elkaar kunnen vinden in een gezamenlijk verbond en, indien nodig, ook kunnen samenwerken.

Sociale Dienst Drechtsteden

Het zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken van knelpunten in de bestaanszekerheid is belangrijk om grotere problematiek te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat we als partners in het sociale domein goed samenwerken, signaleren en elkaars krachten kennen om problemen op te lossen.

SOL Ambacht

SOL Ambacht werkt in het basisonderwijs en de kinderopvang dagelijks met ongeveer 2000 kinderen. Onze medewerkers hebben de expertise en ervaring in huis wanneer het gaat om het signaleren van allerlei knelpunten. We waarborgen een goede verstandhouding met ouders en allerlei betrokken instanties.

Sophia Sociaal Team

Het Sociaal Team Hendrik-Ido-Ambacht is dé plek voor praktische en psychosociale hulp en ondersteuning, informatie, advies en toeleiding naar meer specialistische hulp. Wij vinden het Ambachts Verond een meerwaarde om samen het verschil te kunnen maken voor de inwoners van Hendrik Ido Ambacht.

Trivire

Trivire doet mee aan het Ambachts Verbond Vroegsignalering om nog meer van betekenis te zijn voor onze huurders in Hendrik-Ido-Ambacht.

ViaVit

Wij vinden het heel belangrijk om mee te doen en zo de bewustheid te vergroten en te houden bij vroegsignalering. Met meerdere partijen op verschillende niveaus vergroot je de alertheid en de dekking.

VluchtelingenWerk Nederland

Wij geloven in de ‘kracht van samen’. Dagelijks zien wij hoe belangrijk het is om mensen op tijd te helpen. Onze vrijwilligers zetten zich in om mensen een goede start in Nederland te geven en horen het snel als er problemen dreigen te ontstaan.

Voedselbank

De Voedselbank doet mee aan het Ambachts verbond, want we willen ook op deze manier omzien naar elkaar. 

Yes! Kinderopvang

Yes! Kinderopvang wil bijdragen aan het zo vroeg mogelijk ondersteunen van kinderen en daarmee ook van gezinnen die dat nodig hebben.

ZorgMies

ZorgMies biedt (tijdelijke) ondersteuning aan mantelzorgers. Wat uw zorgvraag ook is - wij staan voor u klaar. Mantelzorgers in Hendrik-Ido-Ambacht kunnen vanuit de respijtzorgregeling die wij hebben met de gemeente maximaal 24 uur kosteloos gebruikmaken van onze dienstverlening.