Bezwaar maken over gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Op de WOZ-beschikking (aanslag) vindt u de berekende WOZ-waarde voor uw woning of pand. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de hoogte hiervan. Dat kan online via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken kan ook als u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting moet betalen, die niet klopt bij uw situatie. Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel ons ook als uw gegevens niet goed geregistreerd staan in de belastingbalie. DigiD nodig

DigiD-logo Bezwaar maken   

Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
  • bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag
  • u moet uw bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde altijd onderbouwen. Uw onderbouwing geeft u door via de belastingbalie of het bezwaarformulier
  • bezwaar maken is altijd gratis. U kunt dit rechtstreeks bij ons doen, een bureau of adviseur inschakelen is niet nodig
  • dient u bezwaar in en betaalt u de aanslag gemeentebelastingen in 1 keer? Dan krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan blijven wij de volledige termijnbedragen afschrijven
  • als uw bezwaarschrift wordt gehonoreerd en u heeft al betaald, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug

Heeft andere vragen over uw aanslag of WOZ-waarde of twijfelt u over bezwaar maken? Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat u het beste kunt doen.

Taxatieverslag bekijken

Het taxatieverslag laat zien hoe wij de WOZ-waarde hebben berekend. U kunt het taxatieverslag inzien via de belastingbalie (DigiD nodig). Of vraag het verslag op door te bellen met 14 078.

Schriftelijk regelen

Schriftelijk bezwaar maken kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Bezwaar tegen hoogte van WOZ-waarde (pdf, 95 kB). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht