Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor overige heffingen of uw aanslag is geen kwijtschelding mogelijk. Aanvragen kan via belastingbalie.drechtsteden.nl.

DigiD-logo Aanvragen  u heeft DigiD nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Wat u moet weten
 • vraagt u kwijtschelding aan, dan geeft u ons toestemming om een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets te doen. Wij toetsen dan het inkomen van u en eventuele medebewoners bij het UWV en/of de belastingdienst. U hoeft bij de aanvraag dus geen bewijsstukken over uw inkomen en situatie toe te voegen
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die u langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
 • u heeft een aanvraag kwijtschelding ingediend en nog geen reactie ontvangen: u hoeft uw aanslag nog niet te betalen tot u een besluit op uw aanvraag krijgt
Kwijtschelding van afvalstoffen

Hebt u recht op kwijtschelding, dan krijgt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. 
Voor het variabele deel geldt dat u een maximaal aantal afvalzakken of containerledigingen krijgt kwijtgescholden. Komt u daarboven, dan moet u wel betalen voor het restafval dat u aanbiedt.

 
aantal personen in uw huishouding afval in de ondergrondse restafvalcontainer: betalen vanaf
1 persoonshuishoudens 30 zakken van 60 liter of 59 zakken van 30 liter
2 persoonshuishoudens 43 zakken van 60 liter of 85 zakken van 30 liter
3 persoonshuishoudens 46 zakken van 60 liter of 91 zakken van 30 liter
4 persoonshuishoudens 49 zakken van 60 liter of 97 zakken van 30 liter
5 persoonshuishoudens 52 zakken van 60 liter of 103 zakken van 30 liter
6 persoonshuishoudens 55 zakken van 60 liter of 109 zakken van 30 liter
7 persoonshuishoudens 58 zakken van 60 liter of 115 zakken van 30 liter
8 persoonshuishoudens 61 zakken van 60 liter of 121 zakken van 30 liter

 

Kwijtschelding rioolheffing

Huurt u een woning, dan kunt u het bedrag voor rioolheffing volledig kwijtgescholden krijgen. (Voor het eigendomsdeel van rioolheffing is geen kwijtschelding mogelijk).

Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking.

Normbedrag voor inkomen

​​U woont alleen: 

 • u bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.283,83
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1531,46

U bent getrouwd of woont samen, uw gezamenlijke inkomsten: 

 • u bent beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.834,04)
 • u heeft beiden AOW-leeftijd: € 12.086,40
 • 1 van beiden heeft de AOW-leeftijd, 1 van beiden is tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 2.081,40
 • u bent een alleenstaande ouder: € 1.283,83

Normbedrag voor vermogen

U heeft recht op kwijtschelding als u niet meer dan onderstaande bedragen op uw bank heeft staan. Dit zijn de bedragen van de lopende- en spaarrekeningen. 

U woont alleen:

 • u bent geboren in of na 1935: € 3.462,00
 • u bent geboren voor 1935: € 7.049,00

U bent getrouwd, geregistreerd partner of woont samen:

 • u bent beiden geboren in of na 1935: € 4.602,00
 • een van u is geboren voor 1935, de ander in 1935 of erna: € 8.195,00
 • u bent beiden geboren voor 1935: € 11.550,00
 • u bent alleenstaand ouder: € 4.220,00

U krijgt geen kwijtschelding als u:

 • een waardevolle auto heeft jonger dan 10 jaar en/of van een luxe merk
 • als u meer auto's heeft
 • als er overwaarde op uw huis zit. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde
Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf 109 kB). Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht