Verkoop snippergroen

Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen. Soms kunnen inwoners dit groen kopen.

De prijzen gelden zoals die zijn vastgesteld in de Nota Grondprijzen

Interesse?

Heeft u interesse in aankoop van een strook snippergroen, zend ons dan het door u beantwoord online formulier groenstrookverkoop. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Hierna onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verkoop van de gevraagde grond. Dit onderzoek duurt enige tijd. We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

Meer informatie

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met de heer Arjo Melkert, beleidsmedewerker grondzaken. U kunt hem bellen 14 078 of mailen via het e-mailadres gemeente@h-i-ambacht.nl.