Zelfbeheer openbaar groen

Wilt u in uw buurt een buurttuin met prachtige rozen of wilde bloemen? Of een gezamenlijke moestuin? Of een tuin met geurende planten waar vlinders op af komen? Dat kan! Maak afspraken met uw buren over het beheer en doe samen met twee andere bewoners een aanvraag voor zelfbeheer groen!
De gemeente stelt delen van het openbaar groen graag beschikbaar voor groene bewonersinitiatieven, als aan de volgende regels wordt voldaan:

  • Het terrein blijft groen en openbaar.
  • Het terrein blijft eigendom van de gemeente.
  • De bestemming verandert niet, het groen wordt dus geen trottoir of parkeerplaats.
  • Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
  • Het initiatief is meerjarig en gericht op duurzaamheid.
  • Het zelfbeheer draagt bij aan verbetering van de omgeving.
  • Specialistisch werk, zoals boom- en rioolonderhoud, blijft een taak van de gemeente.
  • Minimaal drie buurtbewoners nemen het initiatief zelfbeheer groen op zich.
  • Minimaal 70% van de omwonenden ondertekent het initiatief en

Verander samen met de buren het openbaar groen in bijvoorbeeld een moes-, bloemen- of vlindertuin!