Antwoorden

Antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.

Hoe lang wacht ik op toestemming voor begrafenis of asbezorging?

Begrafenis: binnen zes dagen (de dag van overlijden wordt niet meegerekend) informeren wij u over onze beslissing of u toestemming krijgt voor een begrafenis.

Asbezorging: binnen 30 dagen, na crematie, informeren wij u over onze beslissing of u toestemming krijgt voor asbezorging.

Kan ik begrafenis of asbezorging via een uitvaartondernemer regelen?

Ja, dat kan ook via een uitvaartondernemer met een verzoek tot begrafenis (pdf, 180 kB) of asbezorging (pdf, 176 kB). De uitvaartondernemer verzorgt dan voor u de aanvraag en de benodigde toestemming.

Kan de uitvaartondernemer voor mij de grafbedekking aanvragen?

Ja, u kunt ook via een uitvaartondernemer een vergunning grafbedekking (pdf, 40 kB) aanvragen. De uitvaartondernemer verzorgt dan voor u de aanvraag en de benodigde toestemming.

Wanneer vraag ik opgraven of herbegraven aan?

U vraagt opgraven of herbegraven aan wanneer nabestaanden wensen dat de stoffelijke resten van een overledene die begraven is op Achterambacht of Waalhof elders te begraven of te cremeren.

Hoe vraag ik om verlof (toestemming) voor opgraving/herbegraving?

Voor elke opgraving is altijd een verlof nodig van de burgemeester. Zonder dit verlof is opgraving niet mogelijk. Alleen de persoon die opdracht gaf tot begraving kan schriftelijk om verlof vragen. Is deze persoon daar niet toe in staat of heeft deze er geen belangstelling in, dan mag een andere nabestaande die vraag schriftelijk stellen.

In uw verzoek moet in elk geval de volgende informatie worden gegeven:

 • Volledige naam (voluit) overledene
 • Geboorte- en overlijdensdatum overledene
 • Gewenste herbestemming van de stoffelijke resten:
  o nieuw particulier graf of
  o bestaand particulier graf (met graflocatie) of
  o crematie
 • Wat uw relatie is met de overledene
 • De reden en motivatie van de opgraving
 • Uw eigen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Het verzoek tot opgraving moet gericht worden aan:

Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
ter attentie van beheerder begraafplaats
postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

U kunt het verzoek ook per e-mail zenden aan begraafplaats@h-i-ambacht.nl.

Hoe lang wacht ik op verlof voor opgraving/herbegraving?

Binnen drie weken informeren wij u over onze beslissing of u de toestemming krijgt.

Op sommige graven ligt geen grafmonument. Mag dat zomaar?

In hoofdstuk 8 en 9 van de Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021 vindt u wat de regels zijn voor grafbedekkingen.

Nabestaanden zijn niet verplicht om een grafmonument te plaatsen. Op een particulier graf mag men ook kiezen voor beplanting of voor gras.

Wat gebeurt met resten bij grafruiming?

De stoffelijke resten krijgen hun definitieve rustplaats in een van de verzamelgraven op de begraafplaats. Deze bevinden zich langs de randen van de grafvelden en op andere gedeeltes van het terrein waar geen graven zijn.