Echtscheiding

Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in. Zodra de procedure is afgerond stuurt uw advocaat de stukken naar de gemeente om de echtscheiding in te laten schrijven in het register van de burgerlijke stand.

Afhandeling

Wij schrijven uw echtscheiding binnen 3 werkdagen in.

Echtscheiding inschrijven

Zodra de uitspraak van de rechter onherroepelijk is (dat wil zeggen dat geen hoger beroep meer mogelijk is), laat uw advocaat uw echtscheiding inschrijven. Uw advocaat stuurt de beschikking (het echtscheidingsvonnis) naar de gemeente waar uw huwelijk werd voltrokken. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. Let op! Na deze periode kan de echtscheidingsbeschikking niet meer worden ingeschreven en vervalt deze. Uw echtscheiding is pas definitief ná de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Zelf inleveren

U kunt ook zelf alle documenten voor de inschrijving van uw echtscheiding aan de balie van de gemeente inleveren. Als u een bewijs van de inschrijving van uw echtscheiding nodig heeft, kunt u de kosten voor een afschrift alvast aan de balie betalen (alleen met pin). U krijgt het afschrift dan binnen 3 werkdagen thuisgestuurd.

Huwelijk in buitenland

Als uw huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt uw echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag.

Meesturen

Om uw echtscheiding in te laten schrijven stuurt uw advocaat de volgende documenten naar de gemeente:

  • een afschrift van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank (gewaarmerkt door de griffier)
  • eventueel de akte(n) van berusting
  • een verzoek tot inschrijving van minimaal 1 van beide partijen
  • bij een verzoek binnen de beroepstermijn: een verzoek tot inschrijving van beide partijen

De advocaat stuurt dit naar de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. De gemeente schrijft de echtscheiding bij op de huwelijksakte. Daarna stuurt de huwelijksgemeente dit bericht door naar de gemeente waar u en uw ex-partner staan ingeschreven. Uw advocaat stuurt dit naar:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Afdeling Dienstverlening
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Is het huwelijk in het buitenland gesloten? Dan stuurt de advocaat de echtscheidingspapieren naar de gemeente Den Haag.

Echtscheiding in het buitenland

Als u in Nederland bent getrouwd, maar in het buitenland gescheiden en in Hendrik-Ido-Ambacht woont, moet u uw buitenlandse echtscheidingsakte of -beschikking laten verwerken in de basisregistratie personen (BRP). Voor meer informatie hierover kijkt u op de pagina Buitenlandse (bron)documenten.

Ontbinden of beëindigen partnerschap

Als u minderjarige kinderen heeft, moet uw partnerschap door de rechter ontbonden worden. Deze procedure staat gelijk aan echtscheiding. Heeft u géén minderjarige kinderen? En u bent het eens over de beëindiging van uw partnerschap? Dan kunt u bij een notaris of een advocaat een overeenkomst hierover laten opmaken. De notaris of advocaat stuurt hierover een verklaring naar de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Daar wordt een aantekening op de akte gemaakt dat het partnerschap is beëindigd.

Heeft u vragen?

Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.