Verklaring van huwelijksbevoegdheid

De verklaring (bewijs) van huwelijksbevoegdheid kan nodig zijn als u in het buitenland wilt trouwen. Dit verschilt voor ieder land. Vraag dit altijd na bij de autoriteiten (overheid) van het land waar u wilt trouwen. Zij kunnen u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen.

In de verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat:

 • u niet getrouwd bent
 • u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen

U kunt de verklaring alleen in Hendrik-Ido-Ambacht aanvragen als

 • u in Hendrik-Ido-Ambacht woont of
 • Hendrik-Ido-Ambacht uw laatste woonplaats in Nederland was.

Kosten, geldig, talen

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

 • kost € 29,-
 • is maximaal 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte
 • is in het Nederlands. En heeft een uitleg in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks en Turks

Aanvragen

Wilt u om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan de gemeente vragen, maak daarvoor dan een afspraak via telefoonnummer 14 078. Het daadwerkelijk vragen om een huwelijksbevoegdheid doet u persoonlijk op het Gemeentehuis.

Meenemen

U neemt mee van uzelf èn van uw partner een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Nederlands ID-kaart of Nederlands rijbewijs. Met uw identiteitsbewijs zoeken wij uw gegevens op in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms blijkt dat niet alle informatie in de BRP staat. Als dat zo is, dan moet u extra stukken inleveren. Bijvoorbeeld als u beiden in het buitenland woont of alleen uw partner in het buitenland woont en niet eerder in Nederland woonde.

U heeft dan ook nodig:

 • de geboorteakte van uw partner een verklaring van de autoriteit in de buitenlandse woonplaats dat u en/of uw partner daar woont.
 • een verklaring van de buitenlandse autoriteiten waaruit blijkt dat u niet getrouwd bent en/of uw partner niet getrouwd is.
 • de echtscheidingsakte als uw partner gescheiden is.

Belangrijk: we kunnen u alleen van dienst zijn als u de originele documenten meeneemt. Dus geen kopieën of scans.

Documenten in andere talen

Zijn de documenten niet opgesteld in het Nederlands, Duitse, Engels of Frans? Dan laat u deze vertalen door een beëdigd tolk of vertaler.

Ook kan legalisering nodig zijn. Dit kan per land/staat verschillen. Kijk hiervoor op de website nederlandwereldwijd.nl. Ook hier geldt: we kunnen u alleen van dienst zijn als u de originele gelegaliseerde documenten meeneemt.

Verschil ongehuwdheid en huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid

 • geeft aan dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen

Voor de aanvraag maakt u een afspraak via 14 078. Daarbij levert u alle documenten in die nodig zijn voor een huwelijk in Nederland. Met die documenten controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijgt u een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Een verklaring van ongehuwdheid

 • is een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit uw burgerlijke staat blijkt

Er staat in of u getrouwd bent (geweest) of een partnerschap heeft (gehad). Er staat niet in of u kinderen heeft. U kunt het uittreksel BRP digitaal aanvragen.

Woont u niet meer in Nederland dan vraagt u dit aan via een gemeente met een loket Registratie Niet-ingezetenen (RNI gemeente)

U kunt de verklaring nodig hebben als u als Nederlander in het buitenland gaat trouwen. Vraag hiernaar bij de gemeente in het land waar u wilt trouwen.
Bent u niet-Nederlander en bent u niet of korter dan 1 jaar in Nederland ingeschreven? Dan hebt u in 3 gevallen een verklaring van ongehuwdheid nodig:

 • als u in Nederland wilt trouwen
 • als u in Nederland een partnerschap wilt registreren
 • als u in Nederland een kind wilt erkennen