Drechtsteden gaan voor schone energie

Nederland over op duurzamere energiebronnen dan aardgas.

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Hendrik-Ido-Ambacht hoort bij de energieregio Drechtsteden. De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. 

Wat is onze ambitie?

De Drechtsteden verwachten in 2030 een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor het grootschalig opwekken van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben gemaakt. Het is een realistisch bod op basis van wat we nu weten. We zijn echter ook ambitieus en willen graag nog wat meer.

Het is onze ambitie om ons bod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? We zetten maximaal in op het opwekken van energie via zonnepalen op grote daken, we gaan nader inventariseren hoe we zonne-energie in restruimtes maximaal kunnen benutten (0,66 PJ) én we onderzoeken in de zoekgebieden of we nog meer duurzame energie grootschalig kunnen opwekken (0,84 PJ).

Op de routekaart ziet u hoe de Drechtsteden toewerken naar een energieneutraal 2050.

Van concept-RES naar RES 1.0
  • De concept-RES is voor de zomer 2020 uitgebracht;
  • Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en professionals in gesprek om te horen welke kansen er zijn en waar we rekening mee moeten houden.
  • De RES 1.0 wordt voorjaar 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen.

Op www.drechtstedenenergie.nl vindt u alle informatie over de RES.

Denkt u mee?

Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over de onderwerpen: zon in restruimtes, opwekking van grootschalige duurzame energie (zoekgebieden), zon op (grote) dak(en), energiebesparing en de warmtetransitie (aardgasvrij). Op het online participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia vindt u alle informatie en kunt u online meedenken én meepraten! Hier vindt u ook de resultaten van de enquêtes en gesprekken. Uw mening is belangrijk! Doet u mee?

 

Energietransitie 2050