Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen

We vinden het groene karakter van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht belangrijk. Groen heeft meerdere functies: van gezondheid en woongenot tot klimaatadaptatie en behoud van biodiversiteit. Hieronder lichten we de verschillende functies van groen toe en geven we aan op welke manier wij daar als gemeente aan werken en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie houdt in dat we ons voorbereiden op en aanpassen aan een veranderend klimaat. Denk hierbij aan hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en biodiversiteit. 's Zomers worden heter en droger, terwijl buien ook in hevigheid toenemen en we het water moeilijk kwijt kunnen. Bovendien kunnen we te maken krijgen met wateroverlast en bodemdaling.

Om ons hier zo goed mogelijk op voor te bereiden kunnen we verschillende strategieën inzetten. Groen speelt hierin een belangrijke rol: groene planten en bomen bieden verkoeling (door schaduw en door verdamping) en helpen de bodem beter water op te nemen tijdens hevige regenbuien. Tijdens periodes van droogte is de bodem hier ook beter tegen bestand doordat bomen water vasthouden in de bodem of dit uit diepere bodemlagen naar boven kunnen halen.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zet onder andere in op klimaatadaptatie door zo veel mogelijk functieloze verharding te vervangen door groen en door de afspraken in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen toe te passen bij nieuwbouwprojecten. Ook de 500 bomen die erbij geplant gaan worden, dragen bij aan klimaatadaptatie. Kijk voor meer informatie ook in het Programma Duurzaamheid 2024-2030 en de Uitvoeringsagenda 2024-2025.

Ook u kunt bijdragen aan klimaatadaptatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een groen dak, het vervangen van (een deel van) de bestrating in uw tuin door groen of het plaatsen van een regenton om regenwater op te vangen. Wilt u klimaatadaptieve maatregelen treffen zoals een gevel- of muurbegroeiingssysteem, een vegetatie-/sedum-/groendak of voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van water? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzaamheidslening. 

 

Biodiversiteit

Het behoud en het versterken van de biodiversiteit in onze gemeente is één van de doelstellingen uit het Programma Duurzaamheid 2024-2030. Een rijke biodiversiteit zorgt voor gezonde ecosystemen, schone lucht, schoon water, gewasbestuiving en robuuste bodems. Het draagt hiermee bij aan een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en een sterke, veerkrachtige natuur.

Als gemeente dragen we onder andere bij aan het versterken van de biodiversiteit door het ecologisch beheer van ons openbaar groen uit te breiden en door het aantal bijenlinten uit te breidenbreiden. Om bestaande biodiversiteit te beschermen kijken we als gemeente naar de mogelijkheden om een Soortenmanagementplan op te stellen. Hiermee kunnen we voor een heel gebied in één keer onderzoek doen naar aanwezige soorten en deze soorten een plek bieden wanneer spouwmuren geïsoleerd worden. Verder kijken we naar het uitbreiden van het aantal natuurvriendelijke oevers en natuurspeeltuinen. Kijk voor meer informatie ook in het Programma Duurzaamheid 2024-2030 en de Uitvoeringsagenda 2024-2025.

Als inwoner kunt u de biodiversiteit ook ondersteunen door te kiezen voor biodivers groen in uw tuin, bloemen te planten die aantrekkelijk zijn voor bestuivers zoals bijen en vlinders, bladafval in uw plantenperken te laten liggen tijdens de winter en permanente nest- en verblijfsplekken voor vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen (en eventuele andere dieren) te creëren.

Voor deze laatstgenoemde maatregelen (nest- en verblijfsplekken) komt u ook in aanmerking voor de Duurzaamheidslening.

Groen

Groen kan goed ingezet worden voor het ondersteunen van de biodiversiteit en helpt mee bij het klimaatbestendig houden van onze leefomgeving. Groen draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners door hittestress te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren en draagt bij aan een goede mentale gezondheid. Het groene karakter van Hendrik-Ido-Ambacht vinden we bovendien erg waardevol en willen we graag behouden en versterken. Om ervoor te zorgen dat we voldoende groen in onze wijken hebben, gaan we bij nieuwbouw uit van het 3-30-300 principe: 3 bomen zichtbaar vanuit je woning, 30% van de wijk is bedekt met bladerdak van bomen en op 300 m van je woning is er een groene toegankelijke plek. Waar we dit niet volledig kunnen realiseren gaan we op zoek naar de beste alternatieven.

Verder gaan we als gemeente 500 bomen erbij plaatsen, waarbij we het motto "de juiste boom op de juiste plek" hanteren. Niet alleen kiezen we plaatsen waar bomen de meeste toegevoegde waarde hebben (bijvoorbeeld in het verminderen van hittestress of bijdragen aan het behalen van de 3-30-300 regel) maar ook welke soort en grootte boom daar het meest geschikt is (denk hierbij aan bodem, wind, zonlicht). Kijk voor meer informatie over onze doelstellingen en maatregelen ook in ons Programma Duurzaamheid 2024-2030 en de Uitvoeringsagenda 2024-2025.

Zelf kunt u als inwoner natuurlijk ook het aandeel groen in onze gemeente vergroten door meer groen toe te voegen in uw tuin of op uw balkon (ook daar leveren positieve gezondheidseffecten op!). Meer informatie over het vergroenen van uw tuin en huis vindt u op milieucentraal.nl. Of kijk ook eens op Bomenzijnbelangrijk voor meer informatie over bomen en wat ze ons opleveren!