Milieustraat

Bij Milieustraat Noordpolder van afvalinzamelaar HVC kunt u veel soorten (grof) huishoudelijk afval gratis afleveren.

Grond

RIVM

Heeft u algemene vragen over stoffen in de bodem, zoals asbest, lood en PFOA? Informatie daarover vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl. Vul bij de zoekbalk de stof in waar u meer informatie over wilt hebben.

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Vermoed u vervuiling van grond, meld dit dan online aan OZHZ. Wilt u een stuk grond of een huis kopen en weten of u met schone of vervuilde grond (asbest, lood, pfoa enzovoort) te maken hebt, raadpleeg dan ozhz.omgevingsrapportage.nl of neem contact op met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Meer informatie vindt u op www.ozhz.nl/themas/bodem.

U kunt ook de Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid raadplegen. Die vindt u in Bibliotheek Grond en werd in 2010 opgesteld door Milieudienst Zuid-Holland Zuid, de voorganger van de Omgevingsdienst.

Milieudienst Rijnmond

Relatief dichtbij Hendrik-Ido-Ambacht staan de Dordtse vestigingen van Chemours en DuPont. Die bedrijven beïnvloeden hun omgeving. Sinds 1 juli 2017 voert Milieudienst Rijnmond, DCMR, in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor die vestigingen van Chemours en DuPont, die op hetzelfde industrieterrein gevestigd en onder één vergunning in werking zijn. Meer informatie vindt u op: www.dcmr.nl/dossiers/dossier-chemours-en-dupont.html

Gezondheid 

Wilt u informatie over de invloed van stoffen in de grond op uw gezondheid, neem dan contact op met uw huisarts of met GGD Zuid-Holland Zuid via info@ggdzhz.nl.

Water

Auto wassen

Tips over milieuvriendelijk uw auto wassen vindt u op h-i-ambacht.nl/autowassen.

Omgevingsdienst

Vermoedt u vervuiling van water, meld dit dan online aan OZHZ. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor provincie en de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. 

Lucht

Omgevingsdienst

Vermoedt u vervuiling van de buitenlucht, meld dit dan online aan OZHZ. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor provincie en de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. 

Houtvuur

De een geniet intens van de warmte en gezelligheid, de ander gruwt ervan en denkt bij het woord alleen al aan geïrriteerde luchtwegen. En natuurlijk zitten daar veel meningen en oordelen tussenin. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of open haard.

Dat u geen hout stookt wanneer het mistig is of als het motregent, dat weten de meesten wel. Net als dat alleen droog hout geschikt is om te stoken en de stoker zorgt dat de rook goed weg kan. Hout stoken kan voor omwonenden (over)last opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Tips om te voorkomen dat u (over)last veroorzaakt, vindt u in de folder Bewust stoken doe je zo​ en bij ​De Groene Stoker.