Niet in het riool

Het riool is net een groot apparaat. Gebruiken we het verkeerd dan kan het misgaan en kunnen er problemen ontstaan.

Wat er mis kan gaan

Verkeerd gebruik van het riool kan zorgen voor:

  • verstoppingen in huisaansluitingen en rioolbuizen
  • vastlopende rioolgemalen
  • overbelasting of verstoring van de zuivering
  • verontreiniging van oppervlaktewater
  • ontploffingsgevaar in rioolbuizen

Het oplossen van deze problemen kost geld. Bij problemen in een huis of gebouw of in het stuk riool tot aan de erfgrens zijn die kosten voor de eigenaar. Het oplossen van problemen aan het gemeentelijk deel door de gemeente betalen de inwoners en bedrijven samen via de rioolheffing.

Lees meer over goed rioolgebruik op nietinhetriool.nl

Wat mag WEL in het riool?

Help mee aan een goed werkend riool en schoon water en gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is:

  • via het toilet: de 3 p's (plas, poep, wc-papier), vochtig toiletpapier, vloeibare voeding zoals soep (maar geen olie en vet) 
  • via de gootsteen, de wasbak of het doucheputje: (af)waswater, vloeibare voeding zoals soep (maar geen olie en vet)
Wat mag NIET in het riool?

Wat niet in het riool mag:
•    doekjes: baby-, meubel-, vloer-, sanitair- make-up, ramen-, huidverzorging-, multi-purpose- en snoetendoekjes hopen op in het riool. Hierdoor kan het riool verstoppen. Gooi deze bij het restafval. 
•    vet en olie: vet en olie gaan klonteren en worden hard als het afkoelt. Hierdoor kan het riool verstoppen. Een klein restje in de pan? Veeg het weg met keukenrol en gooi het vette papier bij het restafval. Een grote(re) hoeveelheid vet? Giet het (nadat het wat is afgekoeld!) in een plastic fles of leeg (melk)pak en breng het naar de Milieustraat. 
•    verf: verfresten en chemicaliën verstoren het zuiveringsproces. Verzamel het bij het klein chemisch afval en breng het naar de Milieustraat.
•    medicijnen: medicijnen verstoren het zuiveringsproces. Breng oude medicijnen naar de apotheek.

Bekijk voor meer informatie de tabel op riool.info.

Extra belangrijk bij een gescheiden rioolsysteem

Is er een gescheiden rioolsysteem? Dan is het heel belangrijk dat er geen afvalwater in het regenwaterriool komt. Gooi dus bijvoorbeeld na het autowassen niet het water met sop in de put, maar gooi het binnen weg via de gootsteen/een afvoerputje. En sluit uw wasmachine niet aan op de regenpijp. Dit afvalwater vervuilt de grond of het oppervlaktewater. 

Niet in het riool