Over het riool

Het riool is een stelsel van buizen waarin we afval- en hemelwater opvangen en afvoeren. Het systeem bestaat uit twee delen: het eigenaarsdeel en het gemeentelijk deel. Huis- en gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het eigenaarsdeel. De gemeente is eigenaar van het gemeentelijk deel.

Afvalwater is al het water dat u wegspoelt in uw keuken, wastafel, bad, douche of toilet. Hemelwater is al het water dat uit de lucht komt, zoals regen, sneeuw of hagel. Het riool ligt onder de grond. Er zijn 2 soorten riool: een gescheiden riool en een gemengd riool.

Gescheiden of gemengd riool

In een gescheiden riool worden afval- en hemelwater via aparte buizen ingezameld. Een gescheiden riool heeft een buis voor afvalwater én een buis of ander hulpmiddel voor regenwater, zoals een greppel. Het afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering. In deze installatie wordt het afvalwater schoner gemaakt en daarna laten we het wegstromen in oppervlaktewater. Oppervlaktewater is het water dat je kunt zien liggen, zoals sloten, vijvers en rivieren. Het regenwater laten we in de grond zakken (regenwaterinfiltratie) of ook wegstromen in oppervlaktewater.

Bij een gescheiden riolering is het heel belangrijk dat er geen afvalwater in het regenwaterriool komt. Gooi dus na het autowassen niet het water met sop in de put. En sluit uw wasmachine niet aan op de regenpijp. Dit afvalwater vervuilt de grond of het oppervlaktewater.

In een gemengd riool komt het afvalwater samen met het hemelwater in één buis. Via de buis gaat het naar de rioolwaterzuivering. Als het riool vol raakt doordat het heel hard regent en er geen water meer in het riool bij kan, kunnen gemengde riolen overlopen. Dan komt er naast regenwater ook vies afvalwater in vijvers of sloten. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.

Lees meer over het riool op riool.info.

Gescheiden en gemengd rioolsysteem

Rioolstelsel in Ambacht

In Ambacht ligt in nieuwe(re) wijken een gescheiden riool. In oude(re) wijken ligt soms nog een gemend riool. Als we in de oude(re) wijken het riool moeten vervangen, leggen we hier als het kan een gescheiden systeem aan. Uw huisaansluiting - het stuk riool tussen uw huis en het hoofdriool - sluiten we dan aan op het nieuwe afvalwaterriool. Naast de buis voor afvalwater leggen we ook een buis aan voor het hemelwater. In de buurt van uw huis komt een erfscheidingsputje. U kunt de afvoer van het hemelwater van uw perceel op dit putje aansluiten. We informeren u altijd ruim voordat we dit soort werk gaan doen, zodat u weet waar u aan toe bent.

Het riool: ook uw zorg

Elk rioolstelsel bestaat het twee delen: het gemeentelijk deel en het eigenaarsdeel. Het eigenaarsdeel is het stuk riool vanaf uw woning tot aan de grens van uw terrein. Dit noemen we de erfgrens.

De gemeente is eigenaar van het gemeentelijk deel en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit stelsel. Huiseigenaren of gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het eigenaarsdeel.Gebruikt u het riool alleen waarvoor het bedoeld is, dan heeft u er weinig omkijken naar.