Rioolinspectie

Het is belangrijk dat het riool goed werkt. Daarom voert de gemeente regelmatig controles uit aan het riool. Dit noemen we rioolinspectie.

Het aanlegjaar en de informatie die uit de inspectie komt, bepalen of en welke maatregelen er nodig zijn. Vervolgens stellen we een maatregelprogramma voor de riolering op.