Centrumgebied: Ambachts Lint

Voor het gebied tussen De Schoof en Cascade ontwikkelde de gemeente samen met Ambachters een gebiedsvisie en selecteerde vervolgens een ontwikkelaar. 
Met het plan Ambachts Lint ontwierp ontwikkelaar Blauwhoed het winnend plan voor centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht.
In het gebied komen 79 woningen voor senioren en starters in een groene en duurzaam ingerichte omgeving. Een wandelroute verbindt het winkelcentrum De Schoof met cultureel centrum Cascade. 

Meer informatie?
Via de website www.ambachtslint.nl houdt Blauwhoed u op de hoogte.
U kunt zich daar ook inschrijven als u interesse hebt in een nieuwbouwwoning in Ambachts Lint.

Inloopbijeenkomst 'inrichting openbare ruimte' Ambachts Lint
Wilt u meer weten over de 'inrichting openbare ruimte' voor het plan Ambachts Lint (centrumgebied Hendrik-Ido-Ambacht)? Neem dan deel aan de inloopbijeenkomst op 7 oktober van16.30 tot 19.30 uur in het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht. We willen u dan online en door middel van een inloopbijeenkomst informeren over de eerste ideeën en schetsen van de openbare ruimte van de landschapsarchitect.
Online
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen op donderdag 7 oktober of liever niet naar een fysieke bijeenkomst gaan, dan kunt u ook alle informatie inzien via de projectwebsite www.ambachtslint.nl (klik daar door naar participatieplatform Citizenlab). Hier zal vanaf woensdag 6 oktober dezelfde informatie die op de bijeenkomst getoond worden beschikbaar zijn, zodat u al de gelegenheid heeft om alvast kennis te nemen van het plan. Hier kunt u ook online op reageren en vragen stellen.
Tijdslot bijeenkomst reserveren
We willen graag het aantal mensen dat de bijeenkomst bezoekt spreiden om drukte te voorkomen. Daarom vragen we u om aan te melden via de projectwebsite www.Ambachtslint.nl, daar kunt u via uw persoonlijk account aangeven naar welk tijdslot uw voorkeur uitgaat. Mocht een tijdslot vol zijn, klik dan een ander tijdslot aan om te zien of er dan nog ruimte is. U kunt zich aanmelden tot en met 30 september.

Bestemmingsplan
De gemeente is begonnen met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat de gemeenteraad het gewijzigd bestemmingsplan in maart/april 2022 kan vaststellen. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kan de ontwikkelaar gaan bouwen.

Vijf ontwikkelaars in de race voor groen centrumgebied (2020)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nodigt vijf ontwikkelaars uit om de ambitieuze visie voor het centrumgebied van de Graaf Willemlaan tegenover De Schoof te vertalen in een aantrekkelijk en haalbaar plan. Voor de zomervakantie kiest de gemeente uit deze vijf de ontwikkelaar met het beste plan. Die kan vervolgens verder aan de slag met de uitwerking van het plan.

Uitdaging: nog groener
In juli vorig jaar stelde de gemeenteraad de centrumvisie vast, die was opgesteld met inbreng van ruim 80 inwoners en andere belanghebbenden. De raad heeft gevraagd om ontwikkelaars uit te dagen een nog groener plan op te stellen om zo het gebied minder te verstedelijken. Wethouder Flach, verantwoordelijk voor de  ontwikkeling en uitvoering van de centrumvisie vertelt enthousiast over het resultaat: "Het is een prachtige visie geworden die met inwoners, winkeliers en de gemeenteraad tot stand is gekomen. Ik ben er van overtuigd dat dit een fraai plan gaat opleveren wat deze mooie plek in het centrum verdient."

Planning
Na de zomer werkt de ontwikkelaar het schetsontwerp verder uit en gaat in gesprek met belanghebbenden. De gemeente start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan medio 2021 kan vaststellen. Daarna kan de ontwikkelaar gaan bouwen.

Centrumvisie in een notendop
De Ambachters vertelden tijdens drie openbare gespreksrondes tussen november 2018 en februari 2019 wat hun wensen zijn voor het centrumgebied. De visie in een notendop: 'Woningen voor alle leeftijden in een duurzaam centrumgebied met veel groen, water en voorzieningen tegenover winkelcentrum De Schoof. Tussen de flats aan de Van Godewijckstraat en de Tesselschadestraat komt een wandelroute langs het water. Om De Schoof aantrekkelijker te maken, kan er bij de Graaf Willemlaan een plein met een prettige inrichting en ruimte voor wat horeca, een terras komen. De Graaf Willemlaan blijft een doorgaande weg, met bushaltes'.
De wensen zijn verwerkt in een gebiedsvisie Centrum. De raad heeft gevraagd het gebied iets minder te verstedelijken (bebouwen) dan in het voorkeursscenario, en meer ruimte (bij voorkeur 60%) te gaven aan leefbaarheid, groen en blauw.

Gemeenteraad stelt Gebiedsvisie Centrum vast (juli 2019)

´We willen woningen voor alle leeftijden in een duurzaam centrumgebied met veel groen, water en voorzieningen tegenover winkelcentrum De Schoof. Van de te bouwen woningen is 30% bestemd voor ouderen en jongeren. Tussen de flats aan de Van Godewijckstraat en de Tesselschadestraat komt een wandelroute langs het water. Om De Schoof aantrekkelijker te maken, komt er bij de Graaf Willemlaan een plein met een prettige inrichting, en ruimte voor wat horeca, terrassen en standplaatsen. De Graaf Willemlaan blijft een doorgaande weg, met bushaltes'.

Dat is in een notendop de uitkomst van drie openbare gespreksrondes tussen november 2018 en februari dit jaar. Ruim 80 Ambachters deden hier aan mee. De oogst van deze avonden is verwerkt in een Gebiedsvisie Centrum Hendrik-Ido-Ambacht 2019. Maandag 8 juli 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Centrum vast, met een amendement. Via het amendement daagt de raad de projectontwikkelaars uit om met maximale creativiteit het gebied minder te verstedelijken (bebouwen) dan in het voorkeursscenario, en meer ruimte (idealiter 60%) te geven aan leefbaarheid, groen en blauw.

Uitdagende prijsvraag

Na de zomer schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor maximaal vijf projectontwikkelaars, om vanuit de visie een ontwerp te maken voor het hele gebied, inclusief het openbare deel, met een financiële onderbouwing.

Ontwikkelrichting (2018)

In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt voor dit gebied een ontwikkeling beschreven van groen en bebouwing. Expliciet wordt daarbij genoemd dat groen de belangrijkste invulling is. Voldoende bomen en struikgewas zijn een belangrijke kwaliteit van onze groene gemeente waarin de laatste jaren veel gebouwd is. Verder is in het coalitieprogramma vastgesteld dat in de nieuwe gebiedsvisie aangegeven moet worden:

• hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten
• hoe we invulling geven aan het gebied tegenover De Schoof (Graaf Willemlaan/Van Godewijckstraat)
• hoe we een wandelpromenade tussen De Schoof en Cascade kunnen realiseren
• dat de Graaf Willemlaan intact wordt gelaten.

Drie gespreksrondes (2018-2019)

In drie gespreksrondes kunnen winkeliers, inwoners, woningcorporaties en zorgpartijen meedenken en ideeën naar voren brengen. Doel van de gespreksrondes is het ophalen van wensen en behoeften, ideeën, gevoeligheden over functies, uitstraling van het gebied en dergelijke, nog voor er een eerste plan wordt getekend.

1e gespreksronde (november 2018, afgerond)
Ondernemers en omwonenden in en rond het gebied zijn uitgenodigd voor de eerste gespreksronde in november.

20181026 uitnodigingsbrief bewoners voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 13 november 2018
20181026 uitnodigingsbrief winkeliers voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 8 november 2018
20181030 persbericht ideeën gevraagd voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

Wat haalden we op tijdens de eerste gesprekronde?

Tijdens deze eerste gespreksronde zijn veel ideeën opgehaald. De ondernemers van De Schoof boden zelfs een boekje aan met hun visie op het centrumgebied.

Ideeën bewoners en organisaties
Belangrijkste aandachtspunten 1e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade - 13 november 2018
Visie ondernemers De Schoof op centrumgebied

2e gespreksronde (januari 2019, afgerond)
Alle inbreng van de eerste gespreksronde verwerkten we in drie kaartbeelden (ruimtelijke modellen). Hierop staan schetsmatig de verschillende ideeën voor het centrumgebied tussen De Schoof en Cascade. Zo ontstaat inzicht in de opties en de gevolgen die bepaalde keuzes kunnen hebben voor (onderdelen van) het programma. Het verleggen van de Graaf Willemlaan bijvoorbeeld heeft consequenties voor de bebouwingsmogelijkheden van het gebied. Tijdens de tweede gespreksronde zijn de drie ruimtelijke modellen voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade besproken. Naar aanleiding van de ruimtelijke modellenstudie Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade kwamen diverse vragen, opmerkingen en ideeën. Die vindt u in 2e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade opmerkingen en vragen tijdens presentatie Met die inbreng werken we de gebiedsvisie voor het centrum verder uit.

3e gespreksronde (februari 2019, afgerond)
Met die input van de vorige gespreksrondes is een aantal scenario's getekend, dat op 21 februari werd gepresenteerd. U kunt tot 8 maart reageren op de presentatie (bijlage: presentatie Rho). 
Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld over de parkeerplaatsen in het gebied. De gemeente heeft in 2016 en in 2018 onderzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten hier worden gedeeld (bijlagen: parkeeronderzoek 2018 en onderzoek verkeerseffecten De Schoof 2016).

Hoe nu verder?
De op 21 februari getoonde scenario's worden de komende maanden intern getoetst aan de beleidskaders. In mei brengen wij de raad op de hoogte van de consequenties van de verschillende keuzes op de programma-onderdelen. Voordat de raad in juli een beslissing neemt, worden de scenario's door de commissie behandeld. U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissie- of raadsbehandeling.
Nadat de raad een voorkeursscenario heeft aangewezen, wordt het bestemmingsplan aangepast. Dit proces neemt ongeveer een jaar in beslag. Ook in dit proces bestaat de mogelijkheid om te spreken reageren.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op onze website publiceren we alle relevante stukken.