Kerkstraat

De gemeente heeft met inbreng van het bewonerscomité Oostendam een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kerkstraat (tussen Graaf Willemlaan en de Veersedijk). Met deze herinrichting gaan we de bestrating, die versleten is, vervangen en brengen we bestrating terug die meer past bij het historische karakter van de Kerkstraat. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat de Kerkstraat veiliger wordt voor fietsers, door het aanbrengen van fietsstroken en het verbieden van doorgaand vrachtverkeer. Het schetsontwerp is in het voorjaar uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en vervolgens tot een definitief ontwerp.

Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd om hun reactie te geven. De reacties van omwonenden hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is daarna op de website geplaatst.

Hieronder vindt u de links naar:

Voorlopig ontwerp Kerkstraat

Hoofdlijnen participatie voorlopig ontwerp Kerkstraat

Samenvatting van de wijzigingen van het VO (voorlopig ontwerp) naar het DO (definitief ontwerp)

Definitief Ontwerp Kerkstraat

Strook voor fietsers

In de 30 km/uur zone Reeweg (vanaf de Weteringsingel), de Dorpsweg en Kerkstraat (tot aan de Graaf Willemlaan) komt belijning voor fietsers. Dit is in overleg met het burgerinitiatief, dat betrokken is bij de herinrichting van de Kerkstraat.

De fietsstroken worden aangegeven met witte lijnen op zwart asfalt. Dit is volgens de landelijke richtlijnen voor 30 km/uur wegen.

Op het andere deel van de Kerkstraat richting Veersedijk mogen auto's harder rijden (50 km/uur): daar worden de fietsstroken rood asfalt.

Uitvoering

Van 19 oktober tot en met 18 december 2020 richt de gemeente de Kerkstraat, vanaf de Graaf Willemlaan tot de Veersedijk ter hoogte van 'Stolk Staal', opnieuw in. Er komen onder andere rode fietsstroken en twee nieuwe bushokjes.

We pakken ook de voetpaden, parkeervakken en de inritten naar de Damweg, Hoogtstraat, Oranjestraat en Waalstraat aan. De Damweg herstraten we deels met straatbakstenen. Het parkje langs de Kerkstraat krijgt nieuwe paden en extra beplanting. De aannemer, Dura Vermeer BV, is ondertussen gestart met de voorbereidingen. De aannemer voert deze werkzaamheden uit vanaf 19 oktober tot en met 18 december. Vanwege het werk is de Kerkstraat tussen de Graaf Willemlaan en de Veersedijk helemaal afgesloten voor doorgaand verkeer van 19 oktober t/m 27 november. De Damweg is afgesloten van 7 december tot en met 18 december. Deze planning kan nog wijzigen. Omleidingen geven we aan met borden. 

Faseringstekeningen

Tekening fase 1 bestemmingsverkeer bereikbaar

Tekening fase 2 bestemmingsverkeer bereikbaar na frezen deklaag