Reconstructie kruising Reeweg - Weteringsingel

De gemeente gaat de kruising Reeweg - Weteringsingel verbeteren.

Op deze website informeren wij u graag verder over dit project.

Voortraject

Bewonersbrief

Ontwerp

B en W advies

Hoe gaat het verder?

Nadat er een keuze is gemaakt voor het type ontwerp, is dit uitgewerkt tot een definitieve technische tekening. Hierin is het schetsontwerp verder uitgewerkt en de tekening voorzien van de juiste maatvoering. Vervolgens is een bestek (werkomschrijving) opgesteld en is via een aanbestedingsprocedure een aannemer geselecteerd. De planning is om op 29 augustus te starten met de uitvoering. De werkzaamheden duren ongeveer 8 weken. De aannemer die het werk uitvoert is KWS Infra BV. Uiteraard informeren wij u hier tijdig over.

Bewonersbrief vanuit de gemeente 

Bewonersbrief vanuit KWS Infra BV

Onderstaand vindt u de omleidingsroutes

HIA Weteringsingel-fase 1 afz

HIA Weteringsingel-fase 2 afz

HIA Weteringsingel-fase 1 oml

HIA Weteringsingel-fase 2 oml

Qbuzz verzorgt de omleidingsroutes voor de bus. 

Informatie tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden vinden in fases plaats. Actuele informatie over de fasering en de voortgang van het project staat in de bouwapp. U kunt deze downloaden via de App store voor Apple of de Playstore voor Android. U kunt zoeken op het project 'Reconstructie kruising Reeweg - Weteringsingel' en hem als favoriet aanvinken door op het sterretje te klikken. Vervolgens geeft u aan wat uw relatie is tot het werk. KWS Infra houdt u met behulp van updates op de hoogte van de actuele zaken rondom de werkzaamheden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, een klacht of valt u iets op? Via de bouwapp kunt u dit direct aan de aannemer doorgeven. Belt of e-mailt u liever? Neem dan contact op met de heer Jack de Jong van KWS Infra BV, per e-mail bereikbaar op jadejong@kws.nl of telefonisch met de heer Arnold Huisson van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via 14078.