Regiodeal toegekend!

Het Rijk heeft de RegioDeal toegekend aan de Drechtsteden, gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland. Daarmee kunnen miljoenen geïnvesteerd worden in onze regio.

Regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. De Regio Deal-subsidie wordt ook gebruikt voor verbetering van oevers, woningbouw en innovatie in onze bedrijven.

Eind vorig jaar vroegen de Drechtsteden, (waaronder Hendrik-Ido-Ambacht) samen met gemeente Gorinchem en provincie Zuid-Holland om de RegioDeal. De overheden willen met het geld projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem.

Samen

Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s, bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren onder andere met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten begonnen en gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

Reacties

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: "Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de Randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!" André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden en verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de RegioDeal: "Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers aan de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!" Ook Reinie Melissant, burgemeester Gorinchem, is zeer verheugd: “Dit is fantastisch nieuws! We kunnen nu als regio werken aan een duurzame toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Neem de beroepencampus in Gorinchem. Daar kunnen studenten uit de hele regio een vak leren. Of de oevers van de Linge. Daar maken we ruimte voor woningen en recreatie. De Arkelsedijk in Gorinchem is zo'n voorbeeld en er zijn er veel meer aan te wijzen in de regio.”

Hoe verder?

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden maken ze met het Rijk afspraken over de precieze inzet van de miljoenen. Regio Drechtsteden-Gorinchem was een van de 26 regio’s die om een RegioDeal vroegen. Het Rijk stelt in totaal 180 miljoen euro beschikbaar in de vorm van RegioDeals.